สรงน้ำพระขอพรผู้ใหญ่วันสงกรานต์ ประจำปี 2557

10วันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 และข้าราชการในสำนักงาน ร่วมพิธีวัีนสงกรานต์ ประจำปี 2557  ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ และ เวลา 10.00 น. ได้เดินทางไปสรงน้ำพระขอพร นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ณ จวนผู้ว่าฯ ริมแม่น้ำแม่กลอง…ภาพกิจกรรม    ดวงตา/ภาพ/ข่าว

ราชบุรี1พัฒนาครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

9วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ สู่การเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมลีลาดี อ.เมือง จ.ราชบุรี วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยให้ข้าราชการครูในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 97 คน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความชำนาญการเฉพาะด้านตามหลักสูตรที่กำหนดมาให้ความรู้ โครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลา 2 วันระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2557...ภาพกิจกรรม
ดวงตา/ภาพ/ข่าว

สพป.ราชบุรี 1 ร่วมพิธีวันจักรี

jk8สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  เข้าร่วมพิธีและวางพานพุ่ม ในวันจักรี  โดยมีนายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ,นายทรงสิทธิ์  ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการ ฯและคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ณ บริเวณอนุสรณ์สถาน เขาแก่นจันทร์  อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน  2557  เวลา 08.30  น. โดยมี นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน  ไพรัช  ภาพ/ข่าว

ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน

ร่วมพิธีนายธนกานต์ บูรณะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันช้าราชการพลเรือน ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2557    ดวงตา/ภาพ/ข่าว

กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนห่างไกลยาเสพติด

YCสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมอบรมการให้คำปรึกษา โครงการทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติด ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้ความรู้แก่นักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด สำหรับการอบรมครั้งนี้มีคณะนักเรียน ชั้น ม.2 ที่ผ่านการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) ของโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) เข้าอบรม จำนวน 30 คน คณะวิทยากรให้ความรู้จากโรงพยาบาลราชบุรีและบ้านลาดเพชรบุรี  โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เป็นประธานเปิด ในวันที่ 24 มีนาคม 2557…ภาพกิจกรรม          ดวงตา/ข่าว/จันทนา/ถ่ายภาพ

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ครูและบุคลการทางการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มโรงเรียนเขางู(เดิม)

25นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ครูและบุคลการทางการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มโรงเรียนเขางู(เดิม) ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี   ดวงตา/ข่าว

โครงการผู้ว่าพาเรียนรู้วัฒนธรรมถิ่นกำเนิด

18

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการ นำคณะนักเรียนเข้าร่วมโครงการผู้ว่าพาเรียนรู้วัฒนธรรมถิ่นกำเนิด โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด ในวันที่ 18 มีนาคม 2557   และพาชมพิพิธภัณฑ์และการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง อ.บ้านโป่ง ชมพิพิธภัณฑ์บ้านไท-ยวน จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว อ.เมือง และชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี อ.เมือง วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีได้เรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เป็นการปลูกฝังรักถิ่นบ้านเกิด ให้รักท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ของตนเอง และสามารถนำมาเผยแพร่ให้ประชาชนชาวราชบุรีได้รู้ต่อไป  โครงการผู้ว่าพาเรียนรู้วัฒนธรรมถิ่นกำเนิด โครงการดังกล่าวมีกำหนดการดังนี้ รุ่นที่ 1-2 (เครือข่าย1-3) วันที่ 18 มีนาคม 2557 รุ่นที่ 3-4 (เครือข่ายที่ 4-5) วันที่ 19 มีนาคม 2557 รุ่นที่ 5-6 (เครื่อข่ายที่ 6-7) วันที่ 20 มีนาคม 2557 และรุ่นที่ 7-8 (เครือข่ายที่ 8-9) วันที่ 21 มีนาคม 2557 …ภาพกิจกรรมรุ่น1-2   รุ่น3-4   รุ่น5-6   รุ่น7-8
ดวงตา/ภาพ/ข่าว

ราชบุรี1ดำเนินการรับสมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย

17วันที่ 17 มีนาคม 2557  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557  (การรับสมัครมีระหว่างวันที่ 17-24 มีนาคม 2557) เวลา 08.30-16.30 น.   ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายสุริยะ ชมศรีเมฆ และนายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้การดูแลกำกับติดตามและให้คำแนะนำ ภายในสถานที่รับสมัคร…ภาพกิจกรรม     ดวงตา/ภาพ/ข่าว

ประชุม ผอ.โรงเรียน สังกัด สพป.รบ.1 ครั้งที่ 1/2557

ประชุมผอ.รร.นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดและมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติและระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556  ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมลีลาวดี(สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงทั้งของรัฐและเอกชน รวมจำนวน 210 คน…ภาพกิจกรรม
ดวงตา/ภาพ/ข่าว

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย

1959971_664954080241271_1005007144_nนายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 ผู้เข้าประชุมคือคณะกรรมการรับสมัครสอบ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ทุกคน ประธานและเลขานุการคณะกรรมการการเงิน และประธานและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จำนวน 29 คน ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…ภาพกิจกรรม     ดวงตา/ภาพ/ข่าว

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers