การรับมอบและการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)

IMG_1061สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นศูนย์ดำเนินการรับมอบและส่งมอบคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ประจำปี 2559 โดยนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการ และนายสุริยะ ชมศรีึเมฆ รองผู้อำนวยการ ได้เข้าตรวจความเรียบร้อยการรับมอบและการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนและครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 (โซน3) ในวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณอาคารโดมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พร้อมนี้ นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการฯ ได้ทำการลงนามในสัญญาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) กับบริษัทสุพรีมดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดีภาพกิจกรรม       ดวงตา/ภาพข่าว

กิจกรรมภาคฤดูร้อน “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”

10170745_708206095889598_1771995975992781489_nสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) เพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก ให้เด็กได้เรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ถูกต้อง ตลอดจนฝึกฝนทักษะจนมีความชำนาญ ซึ่งทักษะนี้จะติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต เช่นเดียวกับการได้รับวัคซีนป้องกัน โรค มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน กิจกรรมมี 4 รุ่น ๆ ละ 50 คน เริ่มเวลา 09.00-11.00 น. รุ่น1,3 (วันที่ 21-25 เม.ย.57) รุ่น 2,4 (วันที่ 28-30 เม.ย.และ1-2 พค.57) ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนดรุณาราชบุรี อ.เมือง และสระว่ายน้ำ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง…ภาพกิจกรรม    ดวงตา/ภาพ/ข่าว

ราชบุรี1ดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557

สอบครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2557  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 โดยทำการสอบภาค ก ความรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยเวลา 13.00 น.ของการสอบวันแรก นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบ มี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ รายงานสถานการณ์การดำเนินการ พร้อมนี้ นางสาวจิราภรณ์ ไทยกิ่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนเข้าติดตามสนามสอบทั้งสองวัน การสอบดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นอย่างเรียบร้อยด้วยความรอบคอบ รัดกุม บริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส  สำหรับผู้ที่สอบภาค ก , ข ผ่านจะมีการสอบภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ ในวันที่ 27 เมษายน 2557 ต่อไป…ภาพ19 เมย.57 , ภาพ 20 เมย.57   ดวงตา/ภาพ/ข่าว

 

ประชุมมอบหมายหน้าที่ดำเนินการสอบครูผู้ช่วย

เตรียมพร้อมสอบครูผช.นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายบุญช่วย เอื้ออรุณชัย ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ และนายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการฯ ได้มาแนะนำการเตรียมความพร้อม พร้อมนี้ได้มมอบหมายหน้าที่คณะกรรมการทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม         ดวงตา/ภาพ/ข่าว

สรงน้ำพระขอพรผู้ใหญ่วันสงกรานต์ ประจำปี 2557

10วันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 และข้าราชการในสำนักงาน ร่วมพิธีวัีนสงกรานต์ ประจำปี 2557  ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ และ เวลา 10.00 น. ได้เดินทางไปสรงน้ำพระขอพร นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ณ จวนผู้ว่าฯ ริมแม่น้ำแม่กลอง…ภาพกิจกรรม    ดวงตา/ภาพ/ข่าว

ราชบุรี1พัฒนาครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

9วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ สู่การเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมลีลาดี อ.เมือง จ.ราชบุรี วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยให้ข้าราชการครูในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 97 คน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความชำนาญการเฉพาะด้านตามหลักสูตรที่กำหนดมาให้ความรู้ โครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลา 2 วันระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2557...ภาพกิจกรรม
ดวงตา/ภาพ/ข่าว

สพป.ราชบุรี 1 ร่วมพิธีวันจักรี

jk8สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  เข้าร่วมพิธีและวางพานพุ่ม ในวันจักรี  โดยมีนายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ,นายทรงสิทธิ์  ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการ ฯและคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ณ บริเวณอนุสรณ์สถาน เขาแก่นจันทร์  อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน  2557  เวลา 08.30  น. โดยมี นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน  ไพรัช  ภาพ/ข่าว

ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน

ร่วมพิธีนายธนกานต์ บูรณะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันช้าราชการพลเรือน ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2557    ดวงตา/ภาพ/ข่าว

กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนห่างไกลยาเสพติด

YCสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมอบรมการให้คำปรึกษา โครงการทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติด ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้ความรู้แก่นักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด สำหรับการอบรมครั้งนี้มีคณะนักเรียน ชั้น ม.2 ที่ผ่านการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) ของโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) เข้าอบรม จำนวน 30 คน คณะวิทยากรให้ความรู้จากโรงพยาบาลราชบุรีและบ้านลาดเพชรบุรี  โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เป็นประธานเปิด ในวันที่ 24 มีนาคม 2557…ภาพกิจกรรม          ดวงตา/ข่าว/จันทนา/ถ่ายภาพ

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ครูและบุคลการทางการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มโรงเรียนเขางู(เดิม)

25นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ครูและบุคลการทางการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มโรงเรียนเขางู(เดิม) ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี   ดวงตา/ข่าว

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers