ประชุมผู้บริหารสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 ครั้งที่3/2557

24นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2557  วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี  และประธานได้มอบเกียรติบัตร แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 56 สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ ฯ มีรอง ผอ.สพป.รบ.1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน   งานประชาสัมพันธ์/รายงาน    ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2557

IMG_9743วันที่ 23 ตุลาคม 2557 ข้าราชการ สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมี นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นผู้แทนวางพวงมาลาในพิธีดังกล่าว    ประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน     ภาพกิจกรรม

มูลนิธิบิ๊กซีมอบทุนการศึกษา ปี 57

IMG_1986มูลนิธิบิ๊กซี มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 48 คนๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 144,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557  ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชบุรี โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุน และ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมพิธีมอบทุนดังกล่าว         ดวงตา/รายงาน         ภาพกิจกรรม

ผอ.เขตฯเยี่ยมชมภาพจิตรกรรมฝาผนังโรงเรียนวัดเจติยาราม

IMG_9715วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 12.45 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) พร้อมเยี่ยมชมภาพจิตรกรรมฝาผนังแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ โดยมีนายจำเริญ เครือมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ ทั้งนี้ภาพจิตรกรรมฝาผนังทางประวัติศาสตร์ ทางโรงเรียนของเราจะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจอย่าง เต็มรูปแบบในภาคเรียนที่ 2/2557 นี้ (ข้อมูลโรงเรียนวัดเจติยาราม)   ทีมประชาสัมพันธ์/รายงาน    ภาพกิจกรรม

รับมอบสนามเด็กเล่นและทุนการศึกษา

10659248_918764484818952_4756689754719220138_nวันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 9.30 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบและเปิด สนามเด็กเล่นของโรงเรียนวัดปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จากสมาคม YWCA กรุงเทพฯ โดยมีภริยาเอกอัครราชทูต 3 ประเทศ ได้แก่ มาดามอิลเดโกะ โทมาช ภริยาเอกอัครราชทูตฮังการี, มาดามเบเนเดท วาวริคกา มิเชล ภริยาเอกอัคราชทูตสวิสเซอแลนด์ , มาดามเพทโทเนลลา ชุค ภริยาเอกอัครราชทูตเยอรมัน พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาเป็นประธานในการมอบและทำพิธีเปิดสนามเด็กเล่น พร้อมได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดปากช่อง มีนายอาคม ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ      ทีมประชาสัมพันธ์/รายงาน     ภาพกิจกรรม

ผู้บริหารสพป.ราชบุรี1ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

snew นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1 และ คณะผู้บริหารพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมต้อนรับมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสที่นายสุรพล  แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น.โดยมีส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้อย่างหนาแน่น    ทีมข่าวประช

ติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระยะที่ 1 ของโรงเรียนขนาดเล็ก

ทางไกลดาวเทียมนางสาวสุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะ จากสำนักติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ามาติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระยะที่ 1 ของโรงเรียนขนาดเล็ก วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูลโครงการดังกล่าว(ภาพจากเครือข่ายประชา สัมพันธ์)    ดวงตา/รายงาน

อบรมบูรณาการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนให้ครู ป.2

24สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1 จัดอบรมข้าราชการครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 182 คน ตามโครงการบูรณาการการใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)เพื่อการเรียนการสอน ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทรินแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2557 โดยมีนายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด เวลา 9.00 น. วิทยากรอบรบและวิทยากรพี่เลี้ยง เป็นคณะศึกษานิเทศก์และข้าราชการครูที่มีความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพให้ครูผู้สอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้นำคอมพิวเตอร์แบบพกพาไปใช้ในการเรียนการสอนได้เต็มประสิทธิภาพ

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1รายงาน

แสดงความยินดีกับครูเชี่ยวชาญ

IMG_9229โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดพิธีประดับยศเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ จ.ส.ต.โสภณ ฤทธิสาร ได้ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” พ.ศ. 2551  2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 61 ประจําปีการศึกษา 2554  3. รางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจําปี 2555  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรมสร้างผู้นํานักเรียนต้นแบบท่องพุทธวจน)ซึ่งเป็นผลงานเชิงประจักษ์ ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ร.ร.วัดช่องลาภ เมื่อวันที่ 22  กันยายน 2557 เวลา 9.00 น.โดยมี  นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1ให้เกียรติเป็นผู้ประดับยศ  พร้อมด้วยเจ้าอาวาสวัดซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและข้าราชการระดับบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่รวมไปถึงท้องถิ่น มาร่วมแสดงความยินดี     ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรีเขต 1 รายงาน

สมุทรสงครามดูงานกลุ่มนิเทศราชบุรี 1

ดูงานศน.22 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. นายกริช นุ่มวัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และคณะศึกษานิเทศก์ จำนวน 15 คน ได้ศึกษาดูงานแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามนโยบายการปฏิรูปการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยมี นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯและคณะ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
ดวงตา/รายงาน        ภาพกิจกรรม

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers