• RSS ข่าวการศึกษา

    • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • ดูข่าวผ่านคลิ๊ป

“เลิศล้ำวิชาการ สืบสานหัตถศิลป์ ถิ่นเมืองราช ร่วมพัฒนาชาติ สู่สากล”

10678709_903798066315594_82642146859453449_nเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 11.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาราชบุรีเขต 1  ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน งานในครั้งนี้มีชื่อว่า งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมราชบุรี เขต 1Thai Children’s Cultural Talent 2014 “เลิศล้ำวิชาการ สืบสานหัตถศิลป์ ถิ่นเมืองราช ร่วมพัฒนาชาติ สู่สากล” จัดงานระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2557 มีการออกบู๊ตงานบริเวณหน้าห้างโรบินสันเมธาวลัย แสดงในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษาใน 9 เครือข่าย สถานที่ประกวดกิจกรรมและการแสดง ใช้สถานที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นของระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดเขาวัง(แสงช่วงสุวณิช)เป็นการแข่งขันกิจกรรมทักษะของระดับมัธยม ขยายโอกาส ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คัดเลือกผู้ชนะส่งเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต1 รายงาน  ภาพกิจกรรมhttps://plus.google.com/u/0/photos/1157 … 7459684769
https://plus.google.com/u/0/photos/1157 … 4973720481
https://plus.google.com/u/0/photos/1157 … 0512716737
https://plus.google.com/u/0/photos/1157 … 8533795089

เลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชุบุรี เขต 1 ดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เวลา 9.00-15.00 น. ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และรองผู้อำนวยการทุกท่าน คอยตรวจเยี่ยมและดูแลความเรียบร้อย เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม และเมื่อดำเนินงานเสร็จจึงมีการประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งฯโดย นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล ประธานการเลือกตั้งครั้งนี้...ภาพกิจกรรม     ทีมประชาสัมพันธ์/ภาพ/ข่าว

ผอ.สพป.ราชบุรี 1 ออกติดตามเยี่ยมการอบรมสื่อทางไกลสำหรับครูในสังกัด

IMG_8515วันเสาร์ที่ 6 กันยายน เวลา 10.30 น. น.ส.ชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สถานศึกษาในเขตอำเภอวัดเพลง ได้แก่ โรงเรียนวัดศรัทธาราษฏร์,โรงเรียนวัดเกตุน้อย,โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ ฯลฯ เพื่อติดตามการอบรมสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อให้แก่คณะครู โดยในเขตอำเภออื่นๆที่อยู่ในสังกัด สพป.ราชบุรีเขต1 จะมีรองผู้อำนวยการผู้ดูแลเครือข่ายเข้าไปติดตามดูแลการอบรมในครั้งนี้
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

โครงการต้นแบบไทยรัฐวิทยาโรงเรียนสอนคนดี มีคุณธรรม

IMG_8446ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่องโรงเรียนสอนดีมีคุณธรรม ตามนโยบายของ คสช.ในการอบรมสัมมนาสร้างความเข้าใจการดำเนินการโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา โดยมูลนิธิไทยรัฐ ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ณ สวนส้มทิพย์รีสอร์ท อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เวลา 9.15 น. โดยมีผู้บริหารจากโรงเรียนต้นแบบของไทยรัฐวิทยาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมสัมมนา การอบรมสัมมนาในครั้งนี้จะมีเนื้อหาในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาในทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการและการเรียนการสอน รวมไปถึงการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องที่จะนำไปสู่การเป็นโรงเรียนสอนดี ซึ่งจะดำเนินการอบรมฯในระหว่างวันที่ 5-7 ก.ย. 57และในการนี้ น.ส.ชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1 ในฐานะเจ้าของสถานที่ ได้เป็นคณะในการต้อนรับ
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

ราชบุรีเขต1 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557

ประชุมรร.นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2557และมอบวุฒิบัตรให้กับครู และผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประกันการอ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย 100 % จำนวน 30 คน วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี ผู้เข้าประชุมคือ รองผู้อำนวยการทุกคน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนทั้งรัฐและเอกชน จำนวน 200 คน
ดวงตา/รายงาน             ภาพกิจกรรม

ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนรับทุนรายการสานฝัน

สานฝันวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ ปลัดอำเภอจอมบึง , สาธารณสุขอำเภอจอมบึง , ตัวแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี , นายก อบต.ปากช่อง , เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบลปากช่อง คณะจาก สพป.รบ.1 และผู้บริหารโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองพร้อมครู เดินทางไปติดตามเยี่ยมบ้าน ด.ช.กิตติภพ ทองลิ่ม ชั้น ม.3 ร.ร.วัดเขาปิ่นทอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อติดตามดูข้อมูลการออกอากาศรายการสานฝันของ ด.ช.กิตติภพ ทองลิ่ม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 7.40 น. ทางช่อง NBT…ดวงตา/รายงาน       ภาพกิจกรรม

เยี่ยมบ้านและครอบครัวนักเรียน สพฐ.57 “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”

13

วันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น.นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาปล่อยคาราวาน การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านและครอบครัวนักเรียน ในสังกัด สพฐ.ประจำปี 2557 โดยชื่อโครงการว่า “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ณ หอประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเภอจังหวัดราชบุรี โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน พลตรีชาติชาย ขันสุวรรณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี เป็นตัวแทน คสช. ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ข้าราชการ ประชาชน และนักเรียน จำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในทุกภาคส่วน พัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนได้มีศักยภาพชีวิตที่ดีและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยปล่อยคาราวานรถเยี่ยมบ้านนักเรียนคืนความสุขครั้งนี้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี และ สพม.8 จำนวนกว่า 50 คัน ไปปฏิบัติหน้าที่ ทีมข่าว สพป.ราชบุรี เขต 1   ทีมประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน   ภาพกิจกรรม

12 สิงหาคม 2557 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

1939919_750385428364802_3788924332598556980_nนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และข้าราชการ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2557 ดังนี้ เวลา 6.30 น. พิธีทำบุตรตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนา เวลา 8.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณอาคารโรงยิมเนเซี่ยม เวลา 16.30-19.19 น. พิธีเดินเทิดพระเกียรติอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร จากสนามโรงเรียนดรุณาราชบุรีเดินไปยังโรงยิมเนเซี่ยม...ภาพกิจกรรม         ประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน

เตรียมความพร้อมกิจกรรม”คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”

คาราวานเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 15.00 น. นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ณ ห้องประชุมชั้น 7(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมือง จ.ราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อ วางแผนกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่คณะทำงานทุกส่วนในกิจกรรม และเพื่อให้กิจกรรมสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อยดี ซึ่งกิจกรรมมีกำหนดการในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี มีผูเข้าาประชุมดังนี้ ประธานเครือข่าย 9 เครือข่าย รอง ผอ สพป.รบ.1ทุกคน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 32 คน…ภาพประกอบ
ดวงตา/ภาพ/ข่าว

จัดสรรเงิน กยศ.ปี57

4นายธนกานต์ บูรณะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบ กำกับ ดูแลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ชั้น 7 (2)  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีคณะกรรมการเข้าประชุม จำนวน 14 คน..ภาพการประชุม       ดวงตา/ภาพ/ข่าว

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers