ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย

1959971_664954080241271_1005007144_nนายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 ผู้เข้าประชุมคือคณะกรรมการรับสมัครสอบ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ทุกคน ประธานและเลขานุการคณะกรรมการการเงิน และประธานและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จำนวน 29 คน ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…ภาพกิจกรรม     ดวงตา/ภาพ/ข่าว

อบรมผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

11วันพุธที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 09.00น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เอกชนจังหวัดราชบุรี ณ หอประชุม St.Paul โรงเรียนดรุณาราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี     ดวงตา/ข่าว

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งงานท่องเที่ยวราชบุรี ปี 2557

IMG_0003สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1และ2  จัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ของนักเรียน 3 ระดับในงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2557  วันที่ 10 มีนาคม 2557  ณ เวทีกลางจังหวัดราชบุรี (บริเวณหน้าตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีการจัดการประกวดร้องเพลงและแสดงโชว์กิจกรรมของนักเรียนทั้ง 2 เขต (โรงเรียนสังกัด สพป.รบ.1 มี โรงเรียนอนุบาลราชบุรี,วัดเขาวัง,วัดแจ้งเจริญ,บ้านมะขามเอน,นารีวิทยา,วัดพเนินพลู,วัดดอนตลุง,วัดน้ำพุและวัดป่าไก่) (สพป.รบ.2 มี โรงเรียนวัดดอนเสลา,วัดท่าเรือและบ้านหนองใยบัว) รวม 12 รายการ เวลา 19.15 น. มีพิธีเปิด โดย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่้าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน มีผู้สนใจเข้าชมการประกวดดังกล่าวเป็นจำนวนมาก…ภาพกิจกรรม         ดวงตา/ข่าว

ท่านผอ.ชูศรีฯเปิดงานวันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเขางู(เดิม)

7นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชุบรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรพร้อมเยี่ยมชมเต้นท์นิทรรศการผลงานครูและเด็กนักเรียนงานวันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเขางู(เดิม)  ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดตอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี    ดวงตา/ข่าว

ประชุมโครงการสถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาวนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ครั้งที่ 1/2557  เวลา 13.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   ดวงตา/ภาพ/ข่าว

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโพธิศรี

5นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโพธิศรี อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ในช่วงเช้าของวันที่ 6 มีนาคม 2557  โดยมี นายสถาพร กรีธาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก    ดวงตา/ข่าว/อมรรัตน์/ถ่ายภาพ

งานวิชาการอนุบาลรวมใจ

วิชาการอนุบาลจอมบึงนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการอนุบาลรวมใจ  วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557  ณ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมี นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมเต้นท์นิทรรศการและชมผลงานของนักเรียน       ดวงตา/ข่าว/อมรรัตน์/ถ่ายภาพ

ราชบุรี1 เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.

เลือกตั้งผู้แทนครูนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พร้อมข้าราชการในสำนักงาน ได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.  สังกัด สพฐ.  วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557  เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยแยกการเลือกตั้งตำแหน่งดังนี้ กรรมการผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และกรรมการผู้แทนข้าราชการครู มีโรงเรียนเป็นหน่วยเลือกตั้ง 4 โรงเรียน ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี หน่วยเลือกตั้งที่ 3 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ หน่วยเลือกตั้งที่ 4 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง หน่วยเลือกตั้งที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง และเมื่อปิดหีบโรงเรียนที่เป็นหน่วยหลือกตั้งได้นำผลคะแนนการเลือกตั้งส่งมอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 การดำเนินการเลือกตั้งในครั้งนี้เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อยดี ผลคะแนนสามารถดูที่(ภาพกิจกรรม)   ดวงตา/ภาพ/ข่าว

พิษณุโลกเขต1ศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการ

พิษณุโลก1ดูงานวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ นายนิคม กุณา , นายเอนก ธาราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และคณะ จำนวน 5 คน ที่มาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มส่งเสริืมการจัดการศึกษา  โดยมีนางอังคณา สุขผล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริืมการจัดการศึกษา คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูล   ดวงตา/ภาพ/ข่าว

ประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2557

นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กshupalumารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2557  ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี  เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557  โดยมี ดร.กมล  รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในการเปิดประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม รองเลขา กพฐ.ทุกท่าน , ผอ.เขตฯทั่วประเทศ, ผอ.สำนักทุกสำนักใน สพฐ. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในการประชุมได้ชี้แจงนโยบายของการศึกษาที่เร่งด่วน จะเป็นเรื่องของคุณภาพการศึกษาและการเร่งใช้เงินงบประมาณให้ตรงตามกำหนด การพัฒนาบุคลากรให้ทำในช่วงปิดเทอมและจะไม่ใช้เวลาเรียนในการอบรม เพื่อไม่ให้รบกวนเวลาเรียนของเด็กนักเรียน  ไพรัช/ข่าว

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers