โครงการต้นแบบไทยรัฐวิทยาโรงเรียนสอนคนดี มีคุณธรรม

IMG_8446ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่องโรงเรียนสอนดีมีคุณธรรม ตามนโยบายของ คสช.ในการอบรมสัมมนาสร้างความเข้าใจการดำเนินการโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา โดยมูลนิธิไทยรัฐ ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ณ สวนส้มทิพย์รีสอร์ท อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เวลา 9.15 น. โดยมีผู้บริหารจากโรงเรียนต้นแบบของไทยรัฐวิทยาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมสัมมนา การอบรมสัมมนาในครั้งนี้จะมีเนื้อหาในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาในทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการและการเรียนการสอน รวมไปถึงการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องที่จะนำไปสู่การเป็นโรงเรียนสอนดี ซึ่งจะดำเนินการอบรมฯในระหว่างวันที่ 5-7 ก.ย. 57และในการนี้ น.ส.ชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1 ในฐานะเจ้าของสถานที่ ได้เป็นคณะในการต้อนรับ
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

ราชบุรีเขต1 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557

ประชุมรร.นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2557และมอบวุฒิบัตรให้กับครู และผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประกันการอ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย 100 % จำนวน 30 คน วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี ผู้เข้าประชุมคือ รองผู้อำนวยการทุกคน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนทั้งรัฐและเอกชน จำนวน 200 คน
ดวงตา/รายงาน             ภาพกิจกรรม

ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนรับทุนรายการสานฝัน

สานฝันวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ ปลัดอำเภอจอมบึง , สาธารณสุขอำเภอจอมบึง , ตัวแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี , นายก อบต.ปากช่อง , เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบลปากช่อง คณะจาก สพป.รบ.1 และผู้บริหารโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองพร้อมครู เดินทางไปติดตามเยี่ยมบ้าน ด.ช.กิตติภพ ทองลิ่ม ชั้น ม.3 ร.ร.วัดเขาปิ่นทอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อติดตามดูข้อมูลการออกอากาศรายการสานฝันของ ด.ช.กิตติภพ ทองลิ่ม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 7.40 น. ทางช่อง NBT…ดวงตา/รายงาน       ภาพกิจกรรม

เยี่ยมบ้านและครอบครัวนักเรียน สพฐ.57 “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”

13

วันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น.นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาปล่อยคาราวาน การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านและครอบครัวนักเรียน ในสังกัด สพฐ.ประจำปี 2557 โดยชื่อโครงการว่า “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ณ หอประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเภอจังหวัดราชบุรี โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน พลตรีชาติชาย ขันสุวรรณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี เป็นตัวแทน คสช. ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ข้าราชการ ประชาชน และนักเรียน จำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในทุกภาคส่วน พัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนได้มีศักยภาพชีวิตที่ดีและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยปล่อยคาราวานรถเยี่ยมบ้านนักเรียนคืนความสุขครั้งนี้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี และ สพม.8 จำนวนกว่า 50 คัน ไปปฏิบัติหน้าที่ ทีมข่าว สพป.ราชบุรี เขต 1   ทีมประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน   ภาพกิจกรรม

12 สิงหาคม 2557 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

1939919_750385428364802_3788924332598556980_nนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และข้าราชการ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2557 ดังนี้ เวลา 6.30 น. พิธีทำบุตรตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนา เวลา 8.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณอาคารโรงยิมเนเซี่ยม เวลา 16.30-19.19 น. พิธีเดินเทิดพระเกียรติอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร จากสนามโรงเรียนดรุณาราชบุรีเดินไปยังโรงยิมเนเซี่ยม...ภาพกิจกรรม         ประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน

เตรียมความพร้อมกิจกรรม”คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”

คาราวานเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 15.00 น. นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ณ ห้องประชุมชั้น 7(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมือง จ.ราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อ วางแผนกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่คณะทำงานทุกส่วนในกิจกรรม และเพื่อให้กิจกรรมสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อยดี ซึ่งกิจกรรมมีกำหนดการในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี มีผูเข้าาประชุมดังนี้ ประธานเครือข่าย 9 เครือข่าย รอง ผอ สพป.รบ.1ทุกคน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 32 คน…ภาพประกอบ
ดวงตา/ภาพ/ข่าว

จัดสรรเงิน กยศ.ปี57

4นายธนกานต์ บูรณะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบ กำกับ ดูแลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ชั้น 7 (2)  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีคณะกรรมการเข้าประชุม จำนวน 14 คน..ภาพการประชุม       ดวงตา/ภาพ/ข่าว

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 “กัลปพฤกษ์เกมส์”

กีฬาวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. นายโรจนะ กฤษเจริฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5 “กัลปพฤกษ์เกมส์” ณ โรงยิมเนเซียมสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานและเป็นเจ้าภาพจัดงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้บุคลากรใน สพป.ราชบุรี เขต 1,เขต 2 และ สพป.นครปฐม เขต 1,เขต 2 ได้มีความสัมพันธ์รู้รักสามัคคี โดยใช้กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ ประเภทกีฬา เช่น วอลเลย์บอล ฟุตบอล ฯลฯ ประเภทเกมส์ เช่น ปาเป้า ยิงโกรูหนู โอ่งเหิรเวหา ฯลฯ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีบุคลากรและผู้สนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก…ภาพกิจกรรม           ทีมข่าวประชาสัมพันธ์/รายงาน

รางวัลผลงานนักเรียนโครงการผู้ว่าพาเรียนรู้วัฒนธรรมถิ่นกำเนิด

30วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเดือนกรกฎาคม 2557 และนำคณะนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียงความและหนังสือเล่มเล็กโครงการผู้ว่าพาเรียนรู้วัฒนธรรมถิ่นกำเนิด   ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมและมอบรางวัลผลงานนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเรียงความ จำนวน 31 คน และหนังสือเล่มเล็ก จำนวน 5 คน  โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ เรียงความ ลำดับที่ 1 ด.ญ.จันทร์จิรา จันทร์เมฆ โรงเรียนวัดพเนินพลู เงินรางวัล 2,000 บาท ลำดับที่ 2 ด.ญ.บุษยมาศ ทิพย์สัจจะธรรม โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ เงิินรางวัล 1,500 บาท ลำดับที่ 3 ด.ญ.ธิญาดา สุขาภิรมย์ โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ) เงินรางวัล 1,000 บาท หนังสือเล่มเล็ก ประเภทเดี่ยว ด.ญ.วาทิตา ภาระเวช โรงเรียนบ้านกล้วย เงินรางวัล 1,500 บาท ประเภททีม(10 คน) นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนวัดช่องลาภ เงินรางวัล 1,500 บาท...ภาพกิจกรรม             งานประชาสัมพันธ์/ภาพ/ข่าว

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

28สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1 ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 62 พรรษา ของจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 28 ก.ค.57 ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา(หน้าธนาคารออมสิน สาขาราชบุรี) และอาคารโดม สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีข้าราชการ ประชาชน นักเรียน ได้แสดงความกตัญญููกตเวทีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวาย เป็นพระราชกุศล มีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ และนายณรงค์ คลองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน พิธีเริ่มเวลา 07.00-8.30 น….ภาพกิจกรรม     ประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/ภาพ/ข่าว

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers