• RSS ข่าวการศึกษา

  • ดีเดย์พิสูจน์สัญชาติ 3 พ.ย.
   กกจ.ร่วมประเทศเพื่อนบ้านเริ่มพิสูจน์สัญชาติ 3 พ.ย.นี้ คาดยอดแรงงานต่างด้าวจดทะเบียน 1.6 ล้านคน
  • เส้นทางเวทีแข่งขันนานาชาติ บนความหวังที่มากกว่ารางวัลการันตี
   แม้ภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กไทยในเวลานี้จะไม่น่าพึงใจนัก แต่หากเจาะเฉพาะกลุ่มกลับพบว่าเรามีเด็กไทยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะด้านทั้งวิชาการ ดนตรี ศิลปะอยู่จำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะด้านวิชาการมีหลายเวทีที่เด็กไทยได้โชว์ศักยภาพของตนเองจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตานานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง […]
  • บอร์ด กยศ.ศึกษาแนวทางดูแลลูกหนี้ชั้นดี-ทบทวนโปรโมชันลดหย่อนหนี้ปี 58
   บอร์ด กยศ. ให้ทบทวนโปรโมชันลดหย่อนหนี้ 3% ของเงินต้นในปี 58 ให้ลูกหนี้ที่ค้างและไม่ค้างชำระ เหตุปี 57 มีโปรคล้ายกันแต่ลดหย่อนหนี้ 3 - 3.5% ชี้ลูกหนี้อาจคาดหวังโปรเดิมหรืออัตราลดหย่อนที่สูงขึ้น ขณะที่ ปลัด ศธ. เสนอ กยศ. ดูแลลูกหนี้ชั้นดีที่ชำระหนี้ต่อเนื่องไม่ค้าง ให้ได้รับการลดหย่อนเพื่อสร้างแรงจูงใจ แนะไม่ควรกำหนดมาตรการปิดบัญชี เพียงอย่างเดียว แต่ให้สร้างแ […]
  • ชง สทศ.ปรับลดกลุ่มสาระฯ ทดสอบ O-Net
   องค์กรหลัก ศธ.ไร้ข้อสรุปกรณีเครือข่ายยุวทัศน์เสนอใช้สัดส่วนคะแนน O-Net ของปี 57 ประเมินเรียนจบจาก 30% เป็น 20% เท่าปีที่ผ่านมา พร้อมหารือความเป็นไปได้ให้ สทศ.ปรับลดสัดส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ทดสอบ O-Net เน้นกลุ่มหลักส่วนที่เหลือให้ ร.ร.เป็นผู้ประเมินเองที่อาจใช้รูปแบบที่หลากหลาย ขณะที่ รมว.ศึกษาธิการ เตรียมตรวจเยี่ยม สทศ.สัปดาห์หน้าพร้อมหารือเรื่องการจ […]
  • “สมพงษ์” ชี้กรอบปฏิรูปการศึกษาเดินถูกทาง แนะเพิ่มบางประเด็นให้สมบูรณ์
   “สมพงษ์” ชี้ประเด็นปฏิรูปของ กมธ.ศึกษาฯ มาถูกทาง แนะประเด็นเพิ่มทั้งเรื่องความเป็นพลเมือง ยกเลิกวัฒนธรรมเอกสารที่ทำให้ครูต้องทิ้งห้องเรียน รื้อระบบงบประมาณใหม่โดยต้องจัดสรรงบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กโดยเฉพาะ ฯลฯ เชื่อทำให้การปฏิรูปการศึกษาสมบูรณ์ […]
  • ทำความดีถวายในหลวง 3-7 ธันวา
   “สุวพันธุ์” ยันรัฐบาลให้ความสำคัญพุทธศาสนา 3-7 ธันวา ชวนชาวพุทธทำความดีถวายในหลวง
 • ดูข่าวผ่านคลิ๊ป

อบรมปฏิบัติการโรงเรียนแกนนำคุณภาพ

แกนนำวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมปฏิบัติการโรงเรียนแกนนำคุณภาพ ณ ห้องประชุมลีลาวดี(สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…ภาพกิจกรรม   งานประชาสัมพันธ์/ภาพ/ข่าว

โครงการเสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรม

จริยธรรมวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เดินทางไปเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรมและ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2557 ณวัดเขาวัง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…ภาพกิจกรรม            งานประชาสัมพันธ์/ภาพ/ข่าว

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน

อังกฤษสื่อสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) และประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนตามกรอบ CEFR ระหว่างวันที่ 4-9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2557 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2557  และเวลา 9.30 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมผู้เข้ารับการอบรม..ภาพกิจกรรม   งานประชาสัมพันธ์/ภาพ/ข่าว

เตรียมความพร้อมงานกีฬาเขตฯ

กีฬาครั้งที่3วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเขตพื้นที่การ ศึกษา ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 7(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม จำนวน 35 คน…ภาพกิจกรรม    ดวงตา/ภาพ/ข่าว

ราชบุรี 1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์

7สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (การผลิตวีดิทัศน์นำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี(สปจ.เดิม) ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิด ผู้เข้าอบรมเป็นครูที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา 9 เครือข่าย ๆ ละ 5 คน รวมจำนวน 45 คน วิทยากรให้ความรู้ คือ นายทินกร กล่ำทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.เพชรบุรี เขต 1 นายกำธร สาทา ช่างศิลป์ชำนาญการ ศูนย์สาระนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สพฐ. และนายไพรัช นวลขำ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.ราชบุรี เขต 1…    ภาพกิจกรรม                 ดวงตา/ภาพ/ข่าว

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน

สภานักเรียน        วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรม “โครงการประชุมสัมมนาการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน” ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนักเรียนที่เป็นตัวแทนสภานักเรียนของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 9 เครือข่าย ๆ ละ 4 คน และจากตัวแทนสถานศึกษาเอกชน 8 คน รวมทั้งสิ้น 44 คน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมนำความรู้ สร้างความตระหนัก และความสำนึกในคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความสมานฉันท์ การใช้สันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย วิทยากรจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี สภาเด็กและเยาวชนโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี และนายกฤชเทพ ยิ้มรูปเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี การอบรมครั้งนี้ใช้เวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 …ภาพกิจกรรม   ดวงตา/ภาพ/ข่าว

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2557

ลูกเสือสำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2557 วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ หน้าอาคารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในการนี้นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พร้อมด้วยบรรดาคณะกรรมการลูกเสือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ได้ร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี  มีลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 , สพม.8 , เอกชน , เทศบาลเมืองราชบุรี , อาชีวศึกษา , กศน.จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,346 คน…ภาพกิจกรรม    ดวงตา/ข่าว/จันทนา/ภาพ

พิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย และประชุมสรรหา ก.ต.ป.น.

25นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  เป็นประธานพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 37 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีโรงเรียนรับหนังสือจำนวน 49 โรง จัดโดยสโมสรไลออส์ราชบุรี , สโมสรไลออส์ขวัญเมือง , สโมสรไลออส์หลักเมือง และเมื่อเสร็จพิธีดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ประชุมการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ และของเอกชน เลือกกรรมการผู้แทนฯอย่างละ 1 คน รวม 2 คน (ตามประกาศ สพฐ. ข้อ 4 และข้อ 5) ผลการเลือกผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ คือ นายราตรี แออ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม และผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนคือ บาทหลวง จำเนียร จิตเสรีย์วงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค…ภาพกิจกรรม          ดวงตา/ภาพ/ข่าว

อบรมเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

สู่อาเซียนนายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิด “โครงการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 22 มิถุนายน 2557  เพื่อให้ครูเตรียมพร้อมความรู้ ความเข้าใจที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558  ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสังกัด จำนวน 180 คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร,นครศรีธรรมราช เขต 4 , จันทบุรี เขต 1 มัธยมศึกษา เขต 5 ให้ความรู้…ภาพกิจกรรม      ดวงตา/ข่าว/ไพรัช/ภาพ

อบรมผลิตสื่อการสอน : หนังสือเด็กสามมิติ

สื่อสามมิตินางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน : หนังสือเด็กสามมิติ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 น. ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และคณะครูที่ทำงานผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์ จำนวน 121 คน โดยมี ผศ.จีรารัตน์ ชิรเวทย์ , ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม และ อาจารย์เบญจวรรณ สหวัชรินทร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นวิทยากรให้ความรู้ การอบรมครั้งนี้มี 3 วันดังนี้ วันที่ 22 , 24 และ 25 มิถุนายน 2557… ภาพกิจกรรม      ดวงตา/ข่าว/ทีมประชาสัมพันธ์/ภาพ

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers