ราชบุรี เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

IMG_5381นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปฐมนิเทศ และเลือกสถานศึกษา ครั้งที่ 2 จำนวน 35 อัตรา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษามาร่วมการปฐมนิเทศ พร้อมต้อนรับคุณครูใหม่สู่รั้วโรงเรียน วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น7อาคารเฉลิม พระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1...ภาพกิจกรรม   ดวงตา/ภาพ/ข่าว

อบรมโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา

อบรมโปรแกรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดอบรมโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 ให้โรงเรียนในสังกัด แบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้ รุ่น 1 อำเภอเมือง  รุ่น 2 อำเภอวัดเพลงและจอมบึง รุ่น 3 อำเภอปากท่อ รุ่น 4 อำเภอสวนผึ้งและบ้านคา รุ่นละ 2 วัน ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม และวันที่ 2-5 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อเป็นสารสนเทศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยมี นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน และ นางนาตยา เกตุกลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าตรวจเยี่ยม แนะนำ และให้กำลังใจผู้เข้าอบรม  วิทยากรให้ความรู้โดย นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และทีมงาน…ภาพกิจกรรม(รุ่น1)  (รุ่น2)  (รุ่น3)  (รุ่น4)    ดวงตา/ภาพ/ข่าว

“เยี่ยมบ้านนักเรียนโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2557″

ทุนพระบรมว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะเจ้าหน้าที่โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เข้าตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับการคัดสรรเพื่อคัดเลือกสมควรรับพระราช ทานทุน จำนวน 6 คน(ชาย 3 คน หญิง 3 คน) คือ นางสาวจารุณี สิทธิทองจันทร์,นางสาวนิสาชล ศรีสงคราม,นายณัฐพล บำเพ็ญธรรม,นายพงษกร แก่โอ๊ก,นายสิทธิศักดิ์ แสนทวีสุข,นางสาวสุพัตรา เยติ๊บ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 และทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้นำอาหารแห้งมามอบให้แก่ครอบครัวเด็กนักเรียนด้วย…ภาพกิจกรรม      ดวงตา/ภาพ/ข่าว

เยี่ยมโรงเรียนเปิดภาคเรียน ปี 2557

10384143_641733642558521_4987446780197731606_nวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ออกเยี่ยมโรงเรียนวัดเกตุน้อย,วัดเกาะศาลพระ,วัดศรัทธาราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เพื่อดูแลสถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปี 2557   ภาพกิจกรรม     ดวงตา/ภาพ/ข่าว

รายงานตัวครูผช.นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 เป็นประธานในการปฐมนิเทศ บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ในวันที่ 12 พ.ค.57 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน 8 คน ใน 7 กลุ่มวิชา ดังนี้ คณิตศาสตร์ ร.ร.รุจิรพัฒน์และร.ร.บ้านโป่่งกระทิงบน,วิทยาศาสตร์ ร.ร.รุจิรพัฒน์,ภาษาอังกฤษ ร.ร.บ้านหนองไก่เถื่อน,ภาษาไทย ร.ร.บ้านตะโกล่าง ,ปฐมวัย ร.ร.บ้านหนองจอก,คอมพิวเตอร์ ร.ร.บ้านตะโกล่าง,ดนตรี ร.ร.กลุ่มนักข่าวหญิง2(บ้านบ่อหวี)    ดวงตา/ภาพ/ข่าว

อบรมวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ ภาคกลางและภาคตะวันออก

ลูกเสือบันเทิงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาการลูกเสือบันเทิงในกองลูกเสือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด เวลา 9.00 น. ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทางการลูกเสือ ได้รับฝึกอบรมวิชาบันเทิงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เกิดทักษะ และนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้ นายปรภัสร์ มาสะอาด และ นายสมโภชน์ หลวงเทพ เป็นผู้อำนวยการฝึก คณะวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านลูกเสือของสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทยใน พระอุปถัมภ์ สพฐ. ผู้ทรงคุณวฒิทางด้านลูกเสือของสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดราชบุรี เป็นส่วนช่วยดำเนินการในการอบรมครั้งนี้…ภาพกิจกรรม   ดวงตา/ข่าว/ไพรัช/ภาพ

 

ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคลนายสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ และข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี             ดวงตา/ภาพ/ข่าว

ร่วมทำบุญตักบาตรเสริมสร้างสามัคคีบุคลากร

IMG_6436 นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กับสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 หน่วยงานในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และสพม.8 ในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 เริ่มเวลา 07.00น. ณ บริเวณชั่นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี…ภาพกิจกรรม         ดวงตา/ข่าว/จันทนา/ภาพ

ประชุมคณะกรรมการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

IMG_1381

นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุน ติดตาม ประเมินและปรับปรุงการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ มีผู้เช้าประชุม จำนวน 20 คน…ภาพกิจกรรม       ดวงตา/ภาพ/ข่าว

โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน รุ่นที่ 2

สถานศึกษาแห่งความดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี และในช่วงบ่ายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ให้เกียรติ   เยี่ยมผู้เข้ารับการอบรมและบรรยายพิเศษ           ดวงตา/ข่าว/อมรรัตน์/ถ่ายภาพ

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 714 other followers