แสดงความยินดีกับครูเชี่ยวชาญ

IMG_9229โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดพิธีประดับยศเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ จ.ส.ต.โสภณ ฤทธิสาร ได้ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” พ.ศ. 2551  2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 61 ประจําปีการศึกษา 2554  3. รางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจําปี 2555  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรมสร้างผู้นํานักเรียนต้นแบบท่องพุทธวจน)ซึ่งเป็นผลงานเชิงประจักษ์ ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ร.ร.วัดช่องลาภ เมื่อวันที่ 22  กันยายน 2557 เวลา 9.00 น.โดยมี  นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1ให้เกียรติเป็นผู้ประดับยศ  พร้อมด้วยเจ้าอาวาสวัดซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและข้าราชการระดับบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่รวมไปถึงท้องถิ่น มาร่วมแสดงความยินดี     ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรีเขต 1 รายงาน

สมุทรสงครามดูงานกลุ่มนิเทศราชบุรี 1

ดูงานศน.22 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. นายกริช นุ่มวัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และคณะศึกษานิเทศก์ จำนวน 15 คน ได้ศึกษาดูงานแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามนโยบายการปฏิรูปการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยมี นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯและคณะ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
ดวงตา/รายงาน        ภาพกิจกรรม

งานมุทิตา กตัญญู ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557

img_3809นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดงานมุทิตา กตัญญู ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557 “เกษียณ เวียนมา ทรงค่า จารึก” ในวันที่ 19 กันยายน 2557 เริ่มเวลา 7.30-16.30 น. ณ สโมสรนายทหารค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการในสังกัด  จำนวน 85 คน       ทีมงานประชาสัมพันธ์/รายงาน       ภาพกิจกรรมกล้อง1 , กล้อง2 , กล้อง3

ประชุมวางแผนมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

IMG_3816สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลในการพัฒนางานเพื่อประเมินตนเอง ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน มีผู้เข้าประชุม จำนวน 35 คน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวางแผนการดำเนินงาน ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงการบริหารจัดการและการปฏิบัตงานของเจ้าหน้าที่ให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…ดวงตา/รายงาน     ภาพกิจกรรม

“เลิศล้ำวิชาการ สืบสานหัตถศิลป์ ถิ่นเมืองราช ร่วมพัฒนาชาติ สู่สากล”

10678709_903798066315594_82642146859453449_nเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 11.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาราชบุรีเขต 1  ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน งานในครั้งนี้มีชื่อว่า งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมราชบุรี เขต 1Thai Children’s Cultural Talent 2014 “เลิศล้ำวิชาการ สืบสานหัตถศิลป์ ถิ่นเมืองราช ร่วมพัฒนาชาติ สู่สากล” จัดงานระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2557 มีการออกบู๊ตงานบริเวณหน้าห้างโรบินสันเมธาวลัย แสดงในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษาใน 9 เครือข่าย สถานที่ประกวดกิจกรรมและการแสดง ใช้สถานที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นของระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดเขาวัง(แสงช่วงสุวณิช)เป็นการแข่งขันกิจกรรมทักษะของระดับมัธยม ขยายโอกาส ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คัดเลือกผู้ชนะส่งเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต1 รายงาน  ภาพกิจกรรมhttps://plus.google.com/u/0/photos/1157 … 7459684769
https://plus.google.com/u/0/photos/1157 … 4973720481
https://plus.google.com/u/0/photos/1157 … 0512716737
https://plus.google.com/u/0/photos/1157 … 8533795089

เลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชุบุรี เขต 1 ดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เวลา 9.00-15.00 น. ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และรองผู้อำนวยการทุกท่าน คอยตรวจเยี่ยมและดูแลความเรียบร้อย เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม และเมื่อดำเนินงานเสร็จจึงมีการประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งฯโดย นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล ประธานการเลือกตั้งครั้งนี้...ภาพกิจกรรม     ทีมประชาสัมพันธ์/ภาพ/ข่าว

ผอ.สพป.ราชบุรี 1 ออกติดตามเยี่ยมการอบรมสื่อทางไกลสำหรับครูในสังกัด

IMG_8515วันเสาร์ที่ 6 กันยายน เวลา 10.30 น. น.ส.ชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สถานศึกษาในเขตอำเภอวัดเพลง ได้แก่ โรงเรียนวัดศรัทธาราษฏร์,โรงเรียนวัดเกตุน้อย,โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ ฯลฯ เพื่อติดตามการอบรมสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อให้แก่คณะครู โดยในเขตอำเภออื่นๆที่อยู่ในสังกัด สพป.ราชบุรีเขต1 จะมีรองผู้อำนวยการผู้ดูแลเครือข่ายเข้าไปติดตามดูแลการอบรมในครั้งนี้
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

โครงการต้นแบบไทยรัฐวิทยาโรงเรียนสอนคนดี มีคุณธรรม

IMG_8446ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่องโรงเรียนสอนดีมีคุณธรรม ตามนโยบายของ คสช.ในการอบรมสัมมนาสร้างความเข้าใจการดำเนินการโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา โดยมูลนิธิไทยรัฐ ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ณ สวนส้มทิพย์รีสอร์ท อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เวลา 9.15 น. โดยมีผู้บริหารจากโรงเรียนต้นแบบของไทยรัฐวิทยาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมสัมมนา การอบรมสัมมนาในครั้งนี้จะมีเนื้อหาในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาในทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการและการเรียนการสอน รวมไปถึงการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องที่จะนำไปสู่การเป็นโรงเรียนสอนดี ซึ่งจะดำเนินการอบรมฯในระหว่างวันที่ 5-7 ก.ย. 57และในการนี้ น.ส.ชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1 ในฐานะเจ้าของสถานที่ ได้เป็นคณะในการต้อนรับ
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

ราชบุรีเขต1 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557

ประชุมรร.นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2557และมอบวุฒิบัตรให้กับครู และผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประกันการอ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย 100 % จำนวน 30 คน วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี ผู้เข้าประชุมคือ รองผู้อำนวยการทุกคน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนทั้งรัฐและเอกชน จำนวน 200 คน
ดวงตา/รายงาน             ภาพกิจกรรม

ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนรับทุนรายการสานฝัน

สานฝันวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ ปลัดอำเภอจอมบึง , สาธารณสุขอำเภอจอมบึง , ตัวแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี , นายก อบต.ปากช่อง , เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบลปากช่อง คณะจาก สพป.รบ.1 และผู้บริหารโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองพร้อมครู เดินทางไปติดตามเยี่ยมบ้าน ด.ช.กิตติภพ ทองลิ่ม ชั้น ม.3 ร.ร.วัดเขาปิ่นทอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อติดตามดูข้อมูลการออกอากาศรายการสานฝันของ ด.ช.กิตติภพ ทองลิ่ม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 7.40 น. ทางช่อง NBT…ดวงตา/รายงาน       ภาพกิจกรรม

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers