จัดสรรเงิน กยศ.ปี57

4นายธนกานต์ บูรณะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบ กำกับ ดูแลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ชั้น 7 (2)  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีคณะกรรมการเข้าประชุม จำนวน 14 คน..ภาพการประชุม       ดวงตา/ภาพ/ข่าว

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 “กัลปพฤกษ์เกมส์”

กีฬาวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. นายโรจนะ กฤษเจริฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5 “กัลปพฤกษ์เกมส์” ณ โรงยิมเนเซียมสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานและเป็นเจ้าภาพจัดงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้บุคลากรใน สพป.ราชบุรี เขต 1,เขต 2 และ สพป.นครปฐม เขต 1,เขต 2 ได้มีความสัมพันธ์รู้รักสามัคคี โดยใช้กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ ประเภทกีฬา เช่น วอลเลย์บอล ฟุตบอล ฯลฯ ประเภทเกมส์ เช่น ปาเป้า ยิงโกรูหนู โอ่งเหิรเวหา ฯลฯ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีบุคลากรและผู้สนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก…ภาพกิจกรรม           ทีมข่าวประชาสัมพันธ์/รายงาน

รางวัลผลงานนักเรียนโครงการผู้ว่าพาเรียนรู้วัฒนธรรมถิ่นกำเนิด

30วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเดือนกรกฎาคม 2557 และนำคณะนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียงความและหนังสือเล่มเล็กโครงการผู้ว่าพาเรียนรู้วัฒนธรรมถิ่นกำเนิด   ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมและมอบรางวัลผลงานนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเรียงความ จำนวน 31 คน และหนังสือเล่มเล็ก จำนวน 5 คน  โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ เรียงความ ลำดับที่ 1 ด.ญ.จันทร์จิรา จันทร์เมฆ โรงเรียนวัดพเนินพลู เงินรางวัล 2,000 บาท ลำดับที่ 2 ด.ญ.บุษยมาศ ทิพย์สัจจะธรรม โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ เงิินรางวัล 1,500 บาท ลำดับที่ 3 ด.ญ.ธิญาดา สุขาภิรมย์ โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ) เงินรางวัล 1,000 บาท หนังสือเล่มเล็ก ประเภทเดี่ยว ด.ญ.วาทิตา ภาระเวช โรงเรียนบ้านกล้วย เงินรางวัล 1,500 บาท ประเภททีม(10 คน) นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนวัดช่องลาภ เงินรางวัล 1,500 บาท...ภาพกิจกรรม             งานประชาสัมพันธ์/ภาพ/ข่าว

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

28สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1 ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 62 พรรษา ของจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 28 ก.ค.57 ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา(หน้าธนาคารออมสิน สาขาราชบุรี) และอาคารโดม สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีข้าราชการ ประชาชน นักเรียน ได้แสดงความกตัญญููกตเวทีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวาย เป็นพระราชกุศล มีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ และนายณรงค์ คลองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน พิธีเริ่มเวลา 07.00-8.30 น….ภาพกิจกรรม     ประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/ภาพ/ข่าว

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

ดูงาน24 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก สพป.ลพบุรี เขต 1 จำนวน 9 คน เข้าศึกษาดูงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมือง จ.ราชบุรี และได้เข้าพบ นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ก่อนเดินทางกลับ…ภาพกิจกรรม    ดวงตา/ภาพ/ข่าว

พัฒนาด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

2323 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ให้กับผู้บริหารและครูในกลุ่มเครือข่ายที่ 2 จำนวน 125 คน จาก 20 โรงเรียนของรัฐและเอกชน ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะการวัดประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ให้ครูได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สร้างทักษะให้กับเด็ก และออกแบบ กำหนดวิธีการวัดผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน วิทยากรให้ความรู้ คือ อาจารย์ลำไย สนั่นรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.     ทีมประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/ภาพ/ข่าว

ติดตามนักเรียนทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

เยียมบ้านวันที่ 18 กรกฎาคม 2557  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1 และ สพม. 8  ได้นำอาจารย์สุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางไปพบผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีการศึกษา 2557  ภาคเรียนที่ 1  โดยมีนักเรียนทุน จำนวน 4 ราย ดังนี้  น.ส.นภาพร ผลดี โรงเรียนวัดบ้านโป่ง นายสราวุธ สุธาพจน์ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม นายณัฐดนัย กาหวัง โรงเรียนช่องพรานวิทยา น.ส.จิตราภร บุญมี โรงเรียนสายธรรมจันทร์…ภาพกิจกรรม       ดวงตา/ภาพ/ข่าว

อบรมปฏิบัติการโรงเรียนแกนนำคุณภาพ

แกนนำวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมปฏิบัติการโรงเรียนแกนนำคุณภาพ ณ ห้องประชุมลีลาวดี(สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…ภาพกิจกรรม   งานประชาสัมพันธ์/ภาพ/ข่าว

โครงการเสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรม

จริยธรรมวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เดินทางไปเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรมและ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2557 ณวัดเขาวัง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…ภาพกิจกรรม            งานประชาสัมพันธ์/ภาพ/ข่าว

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน

อังกฤษสื่อสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) และประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนตามกรอบ CEFR ระหว่างวันที่ 4-9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2557 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2557  และเวลา 9.30 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมผู้เข้ารับการอบรม..ภาพกิจกรรม   งานประชาสัมพันธ์/ภาพ/ข่าว

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers