• ผู้บริหารการศึกษา สพป.รบ.1

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินสัมฤทธิผลรองผอ.สพป.รบ.1

10วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับ ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 และ ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้รับการประเมิน จำนวน 3 ราย ดังนี้ นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร นางรังษิยา อมาตยคง และนางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   ภาพประกอบ

ประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

31วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะกรรมประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 ออกประเมินผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีความทุ่มเท เสียสละ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.จ.ส.ท.พิสรรค์ เอกดำรงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 อ.ปากท่อ 2.นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง อ.จอมบึง   ภาพประกอบ

คัดเลือกครูผู้สอน”10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ปี 2563

_MG_2710สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอน “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. โดยมี นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธาน มีคณะกรรมการเข้าประชุม จำนวน 12 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1     ภาพประกอบ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)

30วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางรังษิยา อมาตยคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ นายไพฑูรย์ การเพียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และคณะ จำนวน 24 คน ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ในการนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน การส่งเสริมความพร้อมในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ การปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติตนในหน่วยงาน และสามารถนำไปพัฒนางานและนำไปส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงานได้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1    ภาพประกอบ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 สพป.รบ.1

DSC00817สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว🙏🙏เช้าวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และเพื่อให้บุคลากรได้แสดงความจงรักภักดีและมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ปฎิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท โดยมีคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพร้อมเพียง ณ อาคารเอนกประสงค์ สปจ.เดิม   ภาพประกอบ

อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ITAรร. ตำบลวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดย นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและวิทยากรบรรยายพิเศษ เวลา 09.00 น. วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 50 โรงเรียน มีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูโรงเรียนละ 2 คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งหมด 100 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   ภาพประกอบ

สพป.รบ.1รับชมพุธเช้าครั้งที่ 27 และประชุมรองผอ.เขตพื้นที่

22วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เริ่มเวลา 07.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พร้อมคณะประกอบด้วย นางรังษิยา อมาตยคง นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกุร และนางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รับชมการประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว..โรงเรียน และพุธเช้าข่าว..สพฐ. ครั้งที่ 27/2563 และต่อด้วยการประชุม รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ผอ.กลุ่มและ ผอ.หน่วย ครั้งที่ 20/2563 เพื่อแจ้งข้อราชการประเด็จเรื่องพุธเช้าข่าวโรงเรียน พุธเช้าข่าว สพฐ. เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่าย และติดตามผลการดำเนินงาน ITA ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1    ภาพประกอบ

PLC สัญจรเครือข่าย 5

5นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประธานการประชุมเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สัญจร ในหัวเรื่อง “สถานศึกษาปลอดภัย” และแจ้งข้อราชการอื่นๆ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 จำนวน 22 โรงเรียนและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม เข้าร่วม PLC ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนวัดสันติการาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี    ภาพประกอบ

สืบสานพระพุทธศาสนา

3นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 ทำบุญถวายภัตตาหารเพล โครงการ สืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดสันติการาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี    ภาพประกอบ

PLC สัญจรเครือข่าย 6

2นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประธานการประชุมเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สัญจร หาข้อแนะนำและแก้ไขปัญหา ในหัวเรื่อง “สถานศึกษาปลอดภัย” และร่วมกันปรึกษาข้อราชการอื่นๆ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 จำนวน 20 โรงเรียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี     ภาพประกอบ

%d bloggers like this: