ราชบุรีเขต1ต้อนรับคณะชัยภูมิเขต1ศึกษาดูงานสำนักงานสุจริต

นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับ นายธนชน  มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 และคณะ จำนวน  60 คน เข้าศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สำนักงานสุจริต เพื่อพัฒนาระบบแบบบูรณาการ ระบบการป้องกันและสร้างกลไกในการยับยั้งการทุจริต และยกระดับกลไกการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ชั้น 5  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานในหน้าที่ตามกลุ่มงานต่าง ๆ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น4และชั้น6) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…ภาพประกอบ ดวงตา เข็มทอง/รายงาน

Advertisements

ประชุมคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ครั้งที่ 8

5เช้าวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนเกิดผลดีแก่ราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  โดยคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นพิจาราณาผลงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์การให้คะแนน ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าประชุม จำนวน  30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1(ชั้น 7) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี     ดวงตา เข็มทอง/รายงาน        ภาพประกอบ

ราชบุรีเขต1รับชมพุธเช้าข่าว.โรงเรียนและพุะเช้าข่าว.สพฐ.ครั้งที่25

พุธเช้าครั้งที่25วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 – 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รับฟังรายการผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการ”พุธเช้าข่าว โรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 25/2561 “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน”

นายทรงสิทธิ์ ศิลปะธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย ทุกกลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุม รับฟังรายการผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการ”พุธเช้าข่าว โรงเรียน” เวลา 07.30 น. กิจกรรมเด่นดังนี้ *โครงการตลาดนัดพ่อค้าน้อยแม่ค้าน้อย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 *Happy School อาหารเช้า อาหารกลางวัน โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สพม.36 *การนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักสูตรแกนกลาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น สพม.25 *ค่ายสื่อสร้างสรรค์ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย สพม.19 *โอกาสกับคนพิเศษ เปิดโลกกว้างสู่งานอาชีพ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ *แปรรูปหน่อไม้เป็นขนม โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ สพป.สตูล

และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 น.  *ศาสตร์พระราชา โดยนายกรัฐมนตรี “ภาวะโภชนาการของเด็กไทย และการแก้ปัญหาโภชนาการของเด็กใน 4 มิติ

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู *สพฐ. ขอแสดงความยินดีกับทีมหมูป่าอะคาเดมีทั้ง 13 คน ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย *การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันและเยี่ยมชมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง School Bird โรงเรียนวัดเกาะ(กริ่มกำพล) จังหวัดระยอง  *การใช้โปรแกรม Thai School Lunch *เยี่ยมโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร *ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ร่วมกันส่งแรงใจให้น้องๆ ทีมหมูป่าอะคาเดมี *การตรวจเยี่ยมหน่วยอบรมคูปองพัฒนาครู *การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. *สพฐ. ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการพลเรือนสามัญ /สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร *การจัดทำสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย /สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา *สพฐ. ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับทีมหมูป่าอะคาเดมีกลับบ้าน /สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน *วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2561 /สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน *The Lady ศรัทธาแห่งขุนเขา โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก สพม.39

เสร็จจากประชุมดังกล่าว นายทรงสิทธิ์ฯ ได้นำประเด็นข่าวมาประชุมข้อราชการกับคณะ  และ เวลา 10.00 น. รับชมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและนโยบายของ สพฐ.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   ดวงตา เข็มทอง/รายงาน           ภาพประกอบ

ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561

36301802_1558772307583325_9098551375175876608_nเมื่อเช้าวันที่  26 มิ.ย. 61 ที่ ห้องประชุมราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561 โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยปีนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศอ.ปส.จ.รบ.) จัดขึ้นภายใต้ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” ภายในพิธีมีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. ในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข การปฏิญาณตน การจัดนิทรรศการ และพิธีปล่อยขบวนไปรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามสถานศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ และโรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) ได้รับเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559  ดวงตา เข็มทอง/รายงาน  ภาพประกอบ

ราชบุรีเขต1รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่24

27วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายทรงสิทธิ์ ศิลปะธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย ทุกกลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุม รับฟังรายการผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการ”พุธเช้าข่าว โรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 07.30 – 09.00 น. ครั้งที่ 24/2561 เสร็จจากประชุมดังกล่าว นายยรรยงค์ฯ ได้นำประเด็นข่าวมาประชุมข้อราชการกับคณะพร้อมติดตามการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และติดตามหัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโป่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ปี 2561 และ เวลา 10.00 น. รับชมการประชุมชี้แจงงบประมาณโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   ดวงตา เข็มทอง/รายงาน          ภาพประกอบ

อบรมครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ สังกัด สพป.รบ.1

22นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ (ด้วยระบบ TEPE online เป็นฐาน) ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ช่วยในสังกัดได้ศึกษาเรียนรู้ พัฒนาตนเอง เสริมสร้างศักยภาพที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าทางตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปสู่การจัดการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน และนำไปสู่การยกระดับให้ครูผู้ช่วยเป็นครูมืออาชีพ ในที่สุด โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 97 คน และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้มากด้วยความรู้และความสามารถ ดังนี้ นายวิเชียร ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) นางสาวศุภากร ทองน้อย และนางสาวจริยา สุธาพจน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1       ดวงตา เข็มทอง/รายงาน           ภาพประกอบ

โครงการ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้”

20วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายยรรยงค์  เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิด โครงการ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้” วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กว่ายน้ำเป็น เพื่อช่วยเหลือตนเองได้ถูกต้องเมื่อประสบเหตุทางน้ำ โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมตรงกับฤดูร้อนเด็กมักชวนกันเล่นน้ำ จนเป็นสาเหตุที่เสียชีวิตอันดับต้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กประถม มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 4 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ,โรงเรียนวัดวังมะนาว ,โรงเรียนบ้านมณีลอย และโรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี ให้ความอนุเคราะห์สถานที่สระว่ายน้ำ  ทุกวันพุธจำนวน 6 สัปดาห์  20/05/2561         ดวงตา เข็มทอง/รายงาน        ภาพประกอบ

ราชบุรีเขต1ประชุมID PLAN ปี 2561

_MG_0233วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.  นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประธานเปิดการประชุมและเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID PLAN) ปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้บุคลากรทำแผนพัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ(Competency Based Approach) สามารถรู้จุดเด่นจุดด้อยการปฏิบัติงานของตนเองและสามารถพัฒนางาน ปรับปรุงผลการทำงานที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน เป็นการเตรียมความพร้อมในงานอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม และพัฒนาศักยภาพในการทำงานที่สูงขึ้น มีบุคลากรในสำนักงานเข้าประชุม จำนวน 75 คน ณ ห้องประชุมลีลาวดี(สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   ดวงตา เข็มทอง/รายงาน       ภาพประกอบ

ต้อนรับกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่ผอ.เขตพื้นที่

8-2นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธาน นายทวีพล แพเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ นายไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 และนางสาวเพ็ญภา เกตุจิ๋ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล (สพป.ลพบุรี เขต 1) ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1(ชั้น 7)   ดวงตา เข็มทอง/รายงาน  ภาพประกอบ

ประชุมConference”การปฏิบัติงานตามนโยบายฯ”

8-1วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 – 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะผู้เกี่ยวข้อง ประชุมผ่านระบบ Conference “การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ.” มี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 และ ว่าที่ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7)  ดวงตา เข็มทอง/รายงาน   ภาพประกอบ

%d bloggers like this: