ผอ.เขตฯรุดเยี่ยมคณะกรรมการประเมินบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

IMG_6293วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้เกียรติเยี่ยมให้กำลังใจกับคณะกรรมการการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการประกอบด้วย LN,LT,ครูปฐมวัย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลีลาวดี(สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ขอบคุณข้อมูลโดย..ศน.จริยา/วิชนาถ/ภาพ     (ภาพประกอบ)

โฆษณา

ประชุมแจ้งข้อราชการกลุ่มอำนวยการ

13 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ประชุมเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการ เพื่อแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี (ชั้น 4)IMG_6268

กิจกรรมสร้างความรักความสามัคคี “ทำบุญตักบาตรเดือนกุมภาพันธ์ 2562”

IMG_3360

(ช่วงเช้า)วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มเวลา 07.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากร โดยในครั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม มีบุคลากรหน่วยงานในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ..ดวงตา เข็มทอง/รายงาน     ภาพประกอบ

จดหมายข่าว สพป.ราชบุรี เขต 1

26

ประชุมกรรมการสอบNTปี2561

นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคุมสอบในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ่การประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2561 วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการจัดสอบ บทบาทกรรมการคุมสอบ ข้อปฏิบัติและแนวทางในการคุมสอบ และกำหนดการรับ-ส่งแบบทดสอบ มีผู้เข้าประชุม จำนวน 31 คน โดยมี นางช่อทิพย์ อินแสน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประชุมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 

ประชุมการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประธานเปิดประชุมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

รับชมพุธเช้าฯครั้งที่8/2562

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มเวลา 07.30 น. นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้อำนวนการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว..โรงเรียน และ พุธเช้าข่าว..สพฐ. ครั้งที่ 8/2562 หลังจากเสร็จการประชุมทางไกล นายทรงสิทธิ์ฯ ได้นำประเด็นพุธเช้าข่าว สพฐ. มาประชุมข้อราชการในสำนักงานและติดตามงานราชการในสำนักงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประธานเปิดการประชุมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 

 

 

 

ราชบุรี1รับชมการชี้แจงการเลือกตั้ง สส.

IMG_3217วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รับชมการชี้แจงภารกิจของ สพฐ. เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี่ เขต 1 (ชั้น 7) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

%d bloggers like this: