พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 2561

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 1 นำคณะข้าราชการในสำนักงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการศึกษาเด็กราชบุรีสร้างชาติ(มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561) โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…ดวงตา/รายงาน/วิชนาถ/ภาพประกอบ

Advertisements

สพป.รบ.1จัดแข่งขันกีฬา”สพฐ.เกมส์”ครั้งที่1

เช้าวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 1 และนางภิญญาอัญญ์ สุขผล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เดินทางไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขัน “สพฐ. เกมส์” ระดับเขตพื้นที่ มีนักเรียนระดับประถมศึกษา/อายุไม่เกิน 12 ปี และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/อายุไม่เกิน 15 ปี ชนิดกีฬาแข่งขันดังนี้ 1. ฟุตบอล ชาย 2. วอลเลย์บอล ชาย-หญิง 3. ฟุตซอล ชาย 4. เซปักตะกร้อ ชาย-หญิง 5. บาสเกตบอล ชาย-หญิง ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี และโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี…ภาพประกอบ   ดวงตา/รายงาน

ราชบุรีเขต1ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่1/2562

(บ่าย)วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2562 และมอบโล่รางวัล IQA AWARD ประจำปี 2561 จำนวน 4 โรงเรียน และมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 พร้อมแจ้งข้อราชการและนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาทราบและในการประชุมดังกล่าว นางชยสรณ์ อรุณรุมแสง ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ราชบุรี ได้ขอเข้าแจ้งประชาสัมพันธ์และวิธีการใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) มีผู้เข้าประชุม จำนวน 190 คน ณ ห้องประชุมลีลาวดี(สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…ดวงตา/รายงาน    ภาพประกอบ

ประชุมข้อราชการในสำนักงาน

_MG_0127นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 42/2561 เพื่อแจ้งข้อราชการให้ทราบและดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการต่อไป มีผู้เข้าประชุม จำนวน 21 คน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1(ชั้น 7)    ดวงตา/รายงาน      ภาพประกอบ

สพป.รบ.1รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2561

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 -09.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 และคณะรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีรายละเอียดดังแนบ

พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 43/2561 วันที่ 7 พ.ย. 61
กิจกรรมเด่น
▶การบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
▶สปอตโฆษณาส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
https://bit.ly/2qvIOpP
▶การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รร.บ้านน้ำแพะ
▶หนังสั้นส่งเสริมทันตสุขภาพ “ฟ เอ๋ย ฟ ฟัน” รร.พระราชประสงค์บ้านทรายขาว
https://bit.ly/2Dr7CYw
▶กิจกรรมการเดินทางจากภูผาสู่ทะเล ศกศ.พะเยา
▶ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูสุชญา พรหมดา รร.เต่างอยพัฒนาศึกษา
https://bit.ly/2QpGlbI

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2561 วันที่ 7 พ.ย. 61
กิจกรรมเด่น
▶ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
https://bit.ly/2PfuDnB
▶เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู
https://bit.ly/2PedjQ2
▶แจ้งข้อราชการจาก สพฐ.
– การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ โดย คุณครูอารมย์ เหลืองแดง และครอบครัว
https://bit.ly/2yZnNZ8
– สพฐ. นำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมเดินหน้าจัด “สพฐ. เกมส์”
https://bit.ly/2JMyUsH

ดวงตา/รายงาน    ภาพประกอบ

ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา

ภาพประกอบ

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งของให้เด็ก

บ่ายวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00-16.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบสิ่งของจาก นางสาวนิศารัตน์ บุศยจิตต์ งานประสานงานโครงการ และคณะเจ้าหน้าที่ บริษัท Act Nor Chidren’ Consulting Co., Ltd เป็นองค์กรให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนเด็กๆ ที่มีความยากจนและขาดแคลน อุปกรณ์กีฬา ของเล่น หนังสือ ยาสามัญ และแปรงสีฟัน ให้โรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 2.โรงเรียนสีวะรา 3.โรงเรียนบ้านไทรงาม 4.โรงเรียนบ้านยางคู่ 5.โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 6.โรงเรียนบ้านหนองขาม 7.โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี     ดวงตา/รายงาน     ภาพประกอบ

สพป.รบ.1รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42

IMG_0313นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังรายการผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน”เวลา 07.30-08.00 น. และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00-09.00 น. ครั้งที่ 42/2561 ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เสร็จจากรับชมรายการดังกล่าว นายยรรยงค์ฯ ได้ประชุมข้อราชการกับคณะต่อ จนถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี      ดวงตา/รายงาน      ภาพประกอบ

ประชุมจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ

บ่ายวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรหรือเกลี่ยอัตราลูกจ้างชั่วคราว (ตามคำสั่ง สพป.ราชบุรี เขต 1 ที่ 384/2561) มีผู้เข้าประชุม 7 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานะขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1(ชั้น 7) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  ภาพประกอบ    ดวงตา/รายงาน

อบรมการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

25วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 08:30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกราชบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเตรียมพื้นฐานการอ่าน เขียนให้กับนักเรียน โดยมี นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินการอบรม  วิทยากรให้ความรู้คือ นางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก การอบรมจัดระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี   ภาพประกอบ  ดวงตา เข็มทอง/รายงาน

%d bloggers like this: