ร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานในพิธี มีบุคลากรในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกหน่วยงานร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมือง จ.ราชบุรี

Advertisements

ประชุมผู้บริหารเครือข่าย 8

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและพูดคุยข้อราชการประจำเดือนมกราคม ของเครือข่ายโรงรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 อำเภอสวนผึ้ง พร้อมนี้ได้เดินชมบรรยากาศบริเวณโดยรอบของโรงเรียนด้วย ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนสินแร่สยาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ให้เกียรติในการต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ณ อาคารโดม และ ห้องประขุมบัวชมพู อาคารสมาคม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมี นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ เป็นประธานในการประเมิน

อวยพรวันปีใหม่ 2562

นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง เข้าขอพรและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่.นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ณ บริเวณชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

สพป.รบ.1รับชมพุธเช้า ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 เริ่มเวลา 07.30 น. นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้อำนวนการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว..โรงเรียน และ พุธเช้าข่าว..สพฐ. ครั้งที่ 1/2562 หลังจากเสร็จการประชุมทางไกล นายทรงสิทธิ์ฯ ได้นำประเด็นพุธเช้าข่าว สพฐ. มาประชุมข้อราชการในสำนักงานและติดตามงานราชการในสำนักงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

โครงการปฏิบัติธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุข

48388379_2236020779764916_6092263839242387456_nวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการปฏิบัติธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุข” เพื่ออบรมให้ความรู้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 30 โรงเรียน มีผู้เข้าอบรมรวม 153 คน ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ณ วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี   ดวงตา เข็มทอง/รายงาน    ภาพประกอบ

คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 5 (ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี) ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าประชุม จำนวน 60 คน วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี    ดวงตา เข็มทอง/รายงาน     ภาพประกอบ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7

สพฐ.แจ้งนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา

_MG_1203บ่ายวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 พร้อมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และกลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE เพื่อมอบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา และนโยบายการขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติด เสร็จจากการประชุมทางไกล นายยรรยงค์ฯ ได้นำข้อราชการมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบายต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1(ชั้น 7) อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี   ดวงตา เข็มทอง/ข่าว/ภาพประกอบ

สพป.รบ.1รับชมรายการพุธเช้าฯครั้งที่ 47/2561

_MG_1192วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผอ.สพม.8 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ ศธจ.ราชบุรี ร่วมกับ พ.ต.อ.ณรงค์เดชศ์ ศักดิ์สมบูรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พร้อมตำรวจในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ทุกพื้นที่ รับชมรายการผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน”เวลา 07.30-08.00 น. และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00-09.00 น. ครั้งที่ 47/2561 เพื่อรับฟังนโยบายการขับเคลื่่อนงานต้านภัยยาเสพติดทั่วประเทศ ระหว่าง สพฐ.กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมกันดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี  ดวงตา เข็มทอง/ข่าว/ภาพประกอบ

%d bloggers like this: