ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อ คัดเลือกกองลูกเสือ เนตรนารี เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวฯ ระดับจังหวัด มีโรงเรียนเข้าประกวด จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา และโรงเรียนอนุบาลปากท่อ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ดวงตา/รายงาน      ภาพประกอบ

โฆษณา
%d bloggers like this: