• RSS ข่าวการศึกษา

  • วธ.ดึงดาราร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย
   “วีระ” จี้ สวธ.คลอดแผนปฏบัติการรณรงค์ผ้าไทย-เร่งสำรวจสถานการณ์ผ้า ในปัจจุบันทั้งผู้ทอผ้า-จำนวนร้านผ้า แนะดึงดารา-กลุ่มโซเชียลมีเดีย เป็นเครือข่ายรณรงค์ จูงใจใส่ผ้าไทยเข้าพิพิธภัณฑ์-อุทยาน ฟรี […]
  • มก.อ้อนรัฐอัดฉีดค่าตอบแทนสัตวแพทย์
   มก.วอนรัฐอัดฉีดค่าตอบแทนสัตวแพทย์ด้านปศุสัตว์ ชี้ช่วยกระตุ้นยอดนักศึกษาเลือกเรียนปศุสัตว์มากขึ้น หวั่นอนาคตไทยอาจขาดแคลนหนักขึ้น กระทบการดูแลรักษาสัตว์ใหญ่และ ศก.ของประเทศ เล็งปรับการเรียนการสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสำคัญในการเรียนปศุสัตว์ […]
  • สพฐ.เร่งปรับปรุงอาหารกลางวันเด็ก
   ปันเงินดอกผลช่วยระบบสุขาภิบาลเด็กประถม สพฐ.ให้ร.ร.เสนอโครงการมาของบ เผยที่ผ่านมาพบปัญหา ร.ร.ยังดำเนินการตามบริบทตนเองเพราะไม่มีการกำหนมาตรฐานสุขาภิบาลที่ดีชัดเจน […]
  • ประธาน ส.ค.ศ.ท.จี้ สพฐ.ตรวจสอบมาตรฐานข้อสอบครูผู้ช่วย
   ประธาน ส.ค.ศ.ท. จี้ สพฐ. ตรวจสอบมาตรฐานข้อสอบครูผู้ช่วย หลังมีผู้เข้าสอบร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊ก อ้างลักษณะข้อสอบไม่มีความเที่ยงตรง ทั้งไม่ตรงตามเนื้อหาและไม่ตรงตามโครงสร้างหลักสูตรการสอบ แนะควรมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดสอบต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี และทำคลังข้อสอบ […]
  • วธ.เชิญช่างฝีมือทั่วอาเซียน แลกความรู้จัดทำมรดกอัตลักษณ์อาเซียน
   วธ. เชิญช่างรัก - ช่างฝีมือดีทั่วอาเซียน ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จัดทำมรดกอัตลักษณ์อาเซียน
  • บอร์ดคุรุสภาให้ลดเวลาอบรมครูต่างชาติเหลือ 20 ชม.ลดค่าหลักสูตรเหลือ 4 พันบาท
   มติบอร์ดคุรุสภา ให้ปรับลดชั่วโมงอบรมครูต่างชาติเหลือ 20 ชม.ตามเดิม รวมทั้งปรับลดอัตราค่าอบรมเหลือไม่เกิน 4,000 บาทจากเดิมกำหนดไว้ 10,000 บาท ชี้อัตราเดิมสูงเกินจำเป็น รวมทั้งปรับลดราคาค่าวุฒิบัตรเหลือ 500 บาทด้วย ขณะที่การอบรมจะมอบให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการ […]
 • ดูข่าวผ่านคลิ๊ป

อบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด รุ่น 19

นายทรงสิทธิ์  ศิลปธารากุล  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม สมาชิกยุวกาชาด หลักสูตรหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด รุ่นที่ 19  ในวันพุธที่  15  มิถุนายน  2554  เวลา  10.00  น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี  ระยะเวลาการฝึกอบรมเริ่มตั้งแต่วันที่  15-17 มิถุนายน 2554 รวม 3 วัน 2 คืน  วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจ  ความสำคัญของการเป็นหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด และเป็นการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำที่ดี เพื่อการปฏิบัติหน้าที่หัวหนัาหน่วยยุวกาชาดได้อย่้างมีประสิทธิภาพ  สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 20 คน , วัดโสดาประดิษฐาราม 20 คน , อนุบาลบ้านคา 10 คน , วัดห้วยตะแคง 10 คน รวม 60 คน วิทยากรให้ความรู้ ว่าที่ พ.ต.จรัญ  น่วมมะโน สพม. เขต 24 , นายสุรพล  จิตต์น้อม      สนง.เทศบาลเมืองมหาสารคาม , ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร  สามเพ็ชรเจริญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักการลูกเสืิอ ยุวกาชาดและ           กิจการนักเรียนพร้อมเจ้าหน้าที่คอยแนะนำและให้คำปรึกษาตลอดการฝึกอบรมจำนวน 2 ท่าน          ดวงตา…ภาพ/ข่าว  ภาพกิจกรรม

About these ads

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers

%d bloggers like this: