สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดงานวันครู ประจำปี 2557

16มค.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดงานวันครู ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557 เริ่มเวลา 08.00-12.30 น. ณ หอประชุมเล็กวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  เพื่อเป็นการถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และความเข้าใจ ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตร/โล่/เข็ม ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล จำนวน 37 ราย  และเมื่อเสร็จพิธีได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากด้วยความรู้ความสามารถและมากประสบการณ์มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ครูวันนี้”  โดย อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครู อาจารย์ ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตอำเภอเมืองและวัดเพลงมาร่วมงานวันครู ประจำปี 2557 ประมาณ  500 คน…ภาพกิจกรรมอัลบั้ม1 , อัลบั้ม2   ปชส.สพป.รบ.1/ข่าว/สมไชย กระต่ายทอง,คงเดช ศรีอุทารวงค์,ยงยุทธ ธวัชวงษ์/ภาพ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: