• RSS ข่าวการศึกษา

  • มทร.ธัญบุรี ใช้ "น้ำยางพารา" ผลิตแผ่นฉนวนกันร้อนกันเสียง แผ่นซีเมนต์ยืดหยุ่นได้
   อาจารย์สถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี คิดค้นแผ่นผนังฉนวนสำเร็จรูปกันความร้อน กันเสียง ก่อสร้างได้เร็ว ราคาถูก และแผ่นซีเมนต์ละมุนทางเลือกใหม่ ใช้ในงานก่อสร้างและงานตกแต่ง ยืดหยุ่นสูง อ่อนนุ่ม แต่แข็งแรง โค้งงอได้ เผยใช้น้ำยางพาราเป็นส่วนผสมทั้งสองผลงาน คว้า 3 รางวัลจากงานนานาชาติ […]
  • วธ.ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา 6 สาขา
   บอร์ดมรดกภูมิปัญญาฯ ประกาศขึ้นทะเบียน 18 รายการ 6 สาขา “ปอยส่างลอง-ถือศีลกินผัก-เล่นสะบ้า-ขนมฝรั่งกุฎีจีน-แข่งเรือยาวขึ้นโขน-ชิงธง” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2561 […]
  • “การุณ” ส่ง คกก.ตรวจสอบหาต้นตอ “อควาเรียม” ล่าช้า
   “การุณ” ส่ง คกก.ตรวจสอบหาต้นตออควาเรียมก่อสร้างล่าช้า นำข้อมูลรายงาน รมว.ศธ.นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(อควาเรียม)ทะเลสาบสงขลา ของวิทยาลัยประมงติณ […]
  • “สพฐ.-สกศ.” เตรียมถกเพิ่มเขตพื้นที่มัธยมให้มีทุกจังหวัด
   “บุญรักษ์” เตรียมหารือ สกศ. สัปดาห์หน้า ขอเพิ่มเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้มีทุกจังหวัด จากเดิมมี 42 โดยขอแบ่งห้องของโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นสำนักงาน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยถึงการเสนอแยกเขตพื้นที่การศ […]
  • วธ.เฟ้นหา 6 ชาวต่างชาติบุคคลในภาพ ถวายงานสมเด็จพระเทพฯ
   วธ. เฟ้นหา 6 ชาวต่างชาติบุคคลในภาพเข้าเฝ้าฯ ปฏิบัติงานถวายสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปทรงเยือนบังกลาเทศ - ภูฏาน - กัมพูชา - จีน - เมียนมา – ปากีสถาน เฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า […]
  • “บิ๊กตู่” ปลื้มคนรุ่นใหม่สนใจหนังสือ “จินดามณี”
   “บิ๊กตู่” ปลื้มคนรุ่นใหม่สนใจหนังสือ “จินดามณี” หนังสือเรียนเล่มแรกของไทย โดยพระโหราธิบดีเป็นผู้เขียนมอบ วธ. เผยแพร่สู่ เด็ก - เยาวชน - ประชาชน ส่งเสริมเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณกรรมจัดประกวดอ่านโคลง กาพย์ กลอน ฉบับจินดามณี ระบุซื้อได้ในงานสัปดาห์หนังส […]
 • Advertisements

อบรมวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ ภาคกลางและภาคตะวันออก

ลูกเสือบันเทิงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาการลูกเสือบันเทิงในกองลูกเสือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด เวลา 9.00 น. ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทางการลูกเสือ ได้รับฝึกอบรมวิชาบันเทิงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เกิดทักษะ และนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้ นายปรภัสร์ มาสะอาด และ นายสมโภชน์ หลวงเทพ เป็นผู้อำนวยการฝึก คณะวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านลูกเสือของสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทยใน พระอุปถัมภ์ สพฐ. ผู้ทรงคุณวฒิทางด้านลูกเสือของสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดราชบุรี เป็นส่วนช่วยดำเนินการในการอบรมครั้งนี้…ภาพกิจกรรม   ดวงตา/ข่าว/ไพรัช/ภาพ

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: