อบรมวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ ภาคกลางและภาคตะวันออก

ลูกเสือบันเทิงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาการลูกเสือบันเทิงในกองลูกเสือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด เวลา 9.00 น. ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทางการลูกเสือ ได้รับฝึกอบรมวิชาบันเทิงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เกิดทักษะ และนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้ นายปรภัสร์ มาสะอาด และ นายสมโภชน์ หลวงเทพ เป็นผู้อำนวยการฝึก คณะวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านลูกเสือของสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทยใน พระอุปถัมภ์ สพฐ. ผู้ทรงคุณวฒิทางด้านลูกเสือของสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดราชบุรี เป็นส่วนช่วยดำเนินการในการอบรมครั้งนี้…ภาพกิจกรรม   ดวงตา/ข่าว/ไพรัช/ภาพ

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: