การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย

ปฐมวัยนายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมครูปฐมวัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 1 ในวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การอบรมมีระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2557 ผู้เข้าอบรมเป็นครูปฐมวัยอำเภอเมืองและปากท่อ จำนวน 95 คน โดยมี ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคต์ ศึกษานิเทศก์ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมแนะนำตามหลักสูตร วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัยให้มีความรู้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย ภาพกิจกรรม     ดวงตา/ข่าว/ไพรัช/ภาพ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: