อบรมเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

สู่อาเซียนนายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิด “โครงการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 22 มิถุนายน 2557  เพื่อให้ครูเตรียมพร้อมความรู้ ความเข้าใจที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558  ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสังกัด จำนวน 180 คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร,นครศรีธรรมราช เขต 4 , จันทบุรี เขต 1 มัธยมศึกษา เขต 5 ให้ความรู้…ภาพกิจกรรม      ดวงตา/ข่าว/ไพรัช/ภาพ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: