โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน

สภานักเรียน        วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรม “โครงการประชุมสัมมนาการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน” ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนักเรียนที่เป็นตัวแทนสภานักเรียนของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 9 เครือข่าย ๆ ละ 4 คน และจากตัวแทนสถานศึกษาเอกชน 8 คน รวมทั้งสิ้น 44 คน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมนำความรู้ สร้างความตระหนัก และความสำนึกในคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความสมานฉันท์ การใช้สันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย วิทยากรจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี สภาเด็กและเยาวชนโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี และนายกฤชเทพ ยิ้มรูปเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี การอบรมครั้งนี้ใช้เวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 …ภาพกิจกรรม   ดวงตา/ภาพ/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: