โครงการเสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรม

จริยธรรมวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เดินทางไปเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรมและ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2557 ณวัดเขาวัง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…ภาพกิจกรรม            งานประชาสัมพันธ์/ภาพ/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: