ติดตามนักเรียนทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

เยียมบ้านวันที่ 18 กรกฎาคม 2557  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1 และ สพม. 8  ได้นำอาจารย์สุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางไปพบผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีการศึกษา 2557  ภาคเรียนที่ 1  โดยมีนักเรียนทุน จำนวน 4 ราย ดังนี้  น.ส.นภาพร ผลดี โรงเรียนวัดบ้านโป่ง นายสราวุธ สุธาพจน์ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม นายณัฐดนัย กาหวัง โรงเรียนช่องพรานวิทยา น.ส.จิตราภร บุญมี โรงเรียนสายธรรมจันทร์…ภาพกิจกรรม       ดวงตา/ภาพ/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: