ติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระยะที่ 1 ของโรงเรียนขนาดเล็ก

ทางไกลดาวเทียมนางสาวสุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะ จากสำนักติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ามาติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระยะที่ 1 ของโรงเรียนขนาดเล็ก วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูลโครงการดังกล่าว(ภาพจากเครือข่ายประชา สัมพันธ์)    ดวงตา/รายงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: