การอบรมเชิงปฏบัติการครูผู้สอนหน้าที่พลเมือง สพป.ราชบุรี เขต1

1609722_931365673558833_7649120518627183446_nสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 จัดการอบรมเชืงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหน้าที่ พลเมือง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการพัฒนาการ มีเจตนคติที่ดี นำกิจกรรมไปใช้จัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นครูผู้สอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองจากทุกโรงเรียนใน สังกัด จำนวน 230 คน วิทยากรผู้ให้ความรู้เป็นคณะครูและศึกษานิเทศก์(สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1) ที่ผ่านการอบรมวิทากรแกนนำของ สพฐ. มีนายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เป็นประธานเปิดการอบรม
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรีเขต 1 ภาพ/ข่าว    ภาพกิจกรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: