ประชุมวิชาการแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ

10นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1 บรรยายพิเศษในหัวข้อ”สภาพปัจจุบัน ปัญหาการจัดการศึกษาของชาติในระดับประถมศึกษา”ให้กับครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่มีหน้าที่สนับสนุนในการจัดการศึกษา ประชาชน สื่อมวลชน ในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 300 คนเข้าร่วมฟังบรรยาย ประชุมกลุ่มการอภิปรายยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นข้อเสนอในยกร่างกรอบแนวคิด ประเด็นในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาร่วมกับสำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา ณ ห้องชวนชม โรงแรมแพรวอาภาเพลส อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันที่ 10 พ.ย.57 โดยมี ดร.อำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีเปิด
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: