โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลฯ

สุจริตนายสุริยะ ชมศรีเมฆ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ประจำปี 2558 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี มีผู้เข้าประชุมคือผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้คัดเลือกร่วมนำร่องโครงการฯ จำนวน 28 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่ฯ รวมจำนวน 120 คน   ดวงตา/รายงาน     ภาพกิจกรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: