ประชุมโครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน

สถานศึกษาแห่งความดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน วันที่ 27 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัถุประสงค์เพิื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานของ แต่ละสถานศึกษา เป็นการสนับสนุนการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมให้นักเรียนตระหนักถึงพฤติกรรมที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เป็นประธานเปิดการประชุม วิทยากรให้ความรู้คือ นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ติดตามปละประเมินผล ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 49 คน…ภาพกิจกรรม   ดวงตา/รายงาน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: