อบรมโครงการลูกเสือ-เนครนารี ต้านยาเสพติด

6-8สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื่้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จัดอบรมโครงการ ลูกเสือ – เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือคุณธรรมเขานกกระจิบ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด ร่วมกันต้านภัยยาเสพติด พร้อมทั้งมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด โดยมี นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  การฝึกอบรมครั้งนี้มีคณะผู้บังคับบัญชา และคณะลูกเสือ – เนตรนารี ช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 180 คน จากสถานศึกษา 17 แห่ง      ดวงตา/รายงาน/คงเดช/ถ่ายภาพ            ภาพกิจกรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: