ราชบุรีเขต1ปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

19วันที่ 19 มีนาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งใหม่ โดยให้ลูกจ้างประจำในสังกัดที่ประสงค์จะปรับระดับหรือเปลี่ยนตำแหน่ง ดังนี้ ช่างไฟฟ้า และช่างปูน ให้ไปสอบสัมภาษณ์ และทดสอบปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ช่างไม้ ให้ไปสอบสัมภาษณ์ และทดสอบปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยมีผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง จำนวน 28 คน      ดวงตา/รายงาน          ภาพกิจกรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: