มอบทุนการศึกษาโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช

IMG_4800วันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานมอบทุนการศึกษา โครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจเรียนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์ มีนักเรียนในสังกัดรับทุน จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท (ระดับประถมศึกษา 5 คนและระดับมัธยมศึกษา 1 คน) ดังนี้ ด.ญ.เมญ์ฤดี ใจชื่น ร.ร.บ้านหนองขาม ด.ญ.ดวงใจ นกงาม ร.ร.บ้านมณีรอย ด.ญ.มุทิตา จันอรรคคะ ร.ร.บ้านวังปลา ด.ญ.แก้วสิริ จอมชู ร.ร.บ้านโป่งกระทิงบน ด.ช.อภินันท์ หมุนดี ร.ร.บ้านพุม่วง ด.ญ.เกศรินทร์ สมุทรคล้าย ร.ร.วัดบางกระ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1      ดวงตา/รายงาน    ภาพกิจกรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: