ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่

18นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2558  วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประขุมชั้น 7(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลการศึกษาวิจัยรายงานผลการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมต่อการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559  มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน   ดวงตา/รายงาน     ภาพกิจกรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: