ประชุมสรุปโครงการเขตสุจริต สพป.ราชบุรี เขต 1

29นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา”ป้องกันการทุจริต” ภายใต้ชื่อ “เขตสุจริต” วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ และลูกจ้างทุกคนร่วมกันสรุปโครงการฯ จากการอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงานแล้วนั้น      ดวงตา/รายงาน           ภาพกิจกรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: