กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2558

18นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทนจังหวัด ไปเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  โดยมีคณะกรรมการให้คะแนนการประกวดดังนี้ นายประกิจ ธาราพันธ์ นายบุญช่่วย เอื้ออรุณชัย นายนิพนธ์ คณาวงษ์ นายสถิตย์ รอบจังหวัด นายสุรพล พึ่งธรรม นายทันทิตย์ ชอบธรรม นายภูมิเกียรติ นิลภูมิ นายอิทธิพล สุทธิภูมิ  ผลการประกวดโรงเรียนลำดับที่ 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ลำดับที่ 2 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา ลำดับที่ 3 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน    ภาพกิจกรรม           ดวงตา/รายงาน/ไพรัช/ภาพ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: