อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1

IMG_6265นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 หลักสูตร “การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐาน สพฐ.” ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ ท่านอาจารย์ สมาน จันทะดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาความก้าวหน้า กรุงเทพมหานคร และระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2558 เดินทางไป ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด ตามโครงการพัฒนาบุคลากร สพป.รบ.1  เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทำงาน ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจในหลักของการทำงานเป็นทีม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทำงาน  ภาพกิจกรรม       ดวงตา/ภาพ/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: