ราชบุรี1 จัดอบรมพัฒนาครูตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR รุ่นที่ 1

15วันที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมพัฒนาครูตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมลีลาวดี(สปจ.เดิม) ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี ระยะเวลาในการอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-16และ 22 สิงหาคม 2558 มีครูผู้เข้าอบรม จำนวน 116 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ให้ความรู้เป็น ์Native speakers   ภาพกิจกรรม    ดวงตา/ภาพ/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: