งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี

IMG_8820งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 5 รอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี จากลูกเสือทุกหมู่เหล่าจากเครือข่าย 9 เครือข่ายที่สังกัด สพป.รบ.1 ตั้งแต่วันที่ 19 – 21 ส.ค.58 โดยผู้เข้าร่วมชุมเป็นลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาทุกหมู่เหล่า จำนวน 600 คน ณ ค่ายลูกเสือ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ขอ่งคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ และเป็นการดำเนินกิจกรรมลูกเสือไห้เป็นไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาลูกเสือและบุคลากรในการเสริมสร้างศักยภาพ ให้ลูกเสือได้มาอยู่ค่ายพักแรม ประกอบกิจกรรมร่วมกัน อันนำมาซึ่งความรู้รักสามัคคี มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมพลเมืองให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในกิจกรรมครั้งนี้ นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้เกี่ยรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด เมือวันที่ 19 ส.ค. 58 เว่ลา 16.00 น. ทีมข่าวประชาสัมพันธ์รายงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: