คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่นรางวัล MOE AWARDS

MOEวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่นรางวัล MOE AWARDS และสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2558  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย
1.นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.รบ.1
2.นายประสงค์ แย้มศิริ แทน ผอ.สพป.รบ.2
3.นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.8
4.นายฐิติพงศ์ เนาวรัตน์ แทน อธิบการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
5.นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผอ.กศน.จ.รบ.
6.นายสุรพล ดนตรีสวัสดิ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ราชบุรี
7.นางสาวกชพร จันทร์คล้าย แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี
8.นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รอง ผอ.สพป.รบ.1
9.นางภิญญาอัญญ์ สุขผล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.รบ.1
10.นางจันทนา โฉมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.รบ.1
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรองผลงาน ดังนี้
1.ผลการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่น MOE AWARDS ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดราชบุรี
2.ผลการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ปีการศึกษา 2557 ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดราชบุรี                                                                   งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/ภาพ/ข่าว                      ภาพกิจกรรม

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: