สพป.ราชบุรี เขต1 จัดอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม

engสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1 โดยศูนย์ PEER CENTER อำเภอเมืองราชบุรี จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ผู้เข้ารับอบรมเป็นนักเรียนในศูนย์อำเภอเมืองราชบุรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก 10 โรงเรียน จำนวน 150 คน อบรมในวันที่ 26-27 ม.ค. 59 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก 6 โรงเรียน จำนวน 100 คน อบรมในวันที่ 28-29 ม.ค. 59 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในวันที่ 26 ม.ค.59 เวลา 9.00 น.การงบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นความสำคัญของภาษาต่างประเทศคือภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักและความสำคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบระดับชาติ (O-NET)และพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ ด้านอ่าน คิด วิเคราะห์ของนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติทั้งยังสร้างเจตคติที่ดีให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง โดยมีวิทยากรที่เป็นครูจากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและรับเชิญวิทยากรต่างประเทศมาให้ความรู้
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: