สพป.รบ.1เร่งติดตามตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษา

evaluสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1ประชุมปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้กับรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู จำนวน 150 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ สพป.ราชบุรีเขต1 ประกาศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ให้กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและจะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมลีลาวดี ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันที่ 27 ม.ค. 59 เวลา 13.00น.
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: