ประชุมคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารางวัลพระราชทานกลุ่มจังหวัดที่ 5

28สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินงานคักเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี(สปจ.เดิม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยมี นางสุทิน ทองไสว ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมคือผู้อำนวยการ สพป. , สพม. ทุกเขตในกลุ่มจังหวัดที่ 5 และประธานประเมินแต่ละคณะ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน ดวงตา/ภาพ/ข่าว ภาพกิจกรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: