กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง

visit1วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.๐๐ น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเจติยาราม อ.เมือง จ.ราชบุรี พร้อมติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านออก เขียนได้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 และ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายจำเริญ เครือมูล ผู้อำนวยการฯและคณะครูโรงเรียนวัดเจติยารามได้ให้การต้อนรับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: