คณะวิจัย สพฐ. เก็บข้อมูลลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

srue คณะวิจัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดภาคกลาง โดยนางนิติยาพร วงษ์เณร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และคณะ ได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสรุปและอภิปรายผล การดำเนินงานตามนโนยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “ สพป.ราชบุรี เขต 1 โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ คณะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้ให้ข้อมูลในการบริหารงานต่อคณะวิจัย ณ ห้องประชุม1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันที่ 23 ก.พ. 59 เวลา16.00 น. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เพื่อนำไปจัดทำกรอบการวิจัย สร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดจำรายงานผลการวิจัยนวัตกรรมการมีส่วนร่วม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการวิจัยต่อไป สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้รับเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 1ใน 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทั่วประเทศ โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด คือ ร.ร.อนุบาลราชบุรี,ร.ร.อนุบาลปากท่อ,ร.ร.บ้านท่ามะขามและ ร.ร.วัดหนองบัวค่าย
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: