รับฟังแนวทางการดำเนินงานการทดสอบ O-NET

24ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตาม และตัวแทนศูนย์สอบ ระดับศูนย์สอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 วีตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการได้รับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดการทดสอบในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าประชุมคือคณะติดตาม กำกับสนามสอบเครือข่าย 1-9 ตัวแทนศูนย์สอบโรงเรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 34 คน ทีมประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: