ขับเคลื่อนส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

vatในวันที่  27 เม.ย.59 เวลา 9.30 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  และ ผู้แทนศึกษานิเทศก์  ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดราชบุรี ในฐานะกรรมการอำนวยการและประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมกับวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี  สมาชิกสภาวัฒนาธรรมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมคุณธรรมดังกล่าว โดยมีนางณิทฐา  แสวงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน   ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถ. ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี  เพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อน ณ โยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์  สพป.ราชบุรี เขต 1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: