ประชุม”โครงการค่ายเยาวชน..รักพงษ์ไพรฯ”

28วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม “โครงการค่ายเยาวชน..รักพงษ์ไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่จาก 9 องค์กรหลักคือ 1.มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ 2.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6.กรมพัฒนาที่ดิน 7.กรมส่งเสริมการเกษตร 8.สำนักงานกรุงเทพมหานคร 9.บ.ทรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินการจัดกิจกรรมที่จะมีขึ้น 4 รุ่น (รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 มิ.ย.59 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย.59 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-19 มิ.ย.59 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-26 มิ.ย.59) ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรี จังหวัดราชบุรี  งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน     ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: