ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2559

24นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 , เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 72 ราย ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม จำนวน 45 คน    งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน      ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: