การพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

matสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม  2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูที่สอนคณิตศาสตร์ จำนวน 50 คน จากโรงเรียนในสังกัด เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน สามารถบูรณาการรูปแบบ และเทคนิคต่างๆ เช่น การอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยนำไปปฏิบัติจริงได้ ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรซึ่งเป็นคณะอาจารย์จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยการนำของ ดร.เชาวฤทธิ์  พันธ์ทอง ประธานสาขาฯ มาเป็นผู้ให้ความรู้  และนายยรรยงค์  เจริญศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด  ภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์  สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: