การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย Video Training

10วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการการพัฒนาเทคนิคการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย Video Training ณ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 80 คน วิทยากรให้ความรู้คือศึกษานิเทศก์และคณะ       ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน       ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: