ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร จ.ราชบุรี

youngforestสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับ  8 หน่วยงานคือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯกรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร และ กลุ่มบริษัท ทรู  ร่วมกันจัดอบรมโครงการ “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีงบประมาณ 2559  รุ่นที่  1 ระหว่างวันที่  9- 11 มิ.ย. 59 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้ารับอบรมรุ่น ละ  50 คน จำนวน  4 รุ่น ๆละ 3 วัน เข้าทำกิจกรรมส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: