ราชบุรี เขต 1ยกระดับโรงเรียนในฝัน..สู่มาตรฐานสากล

11ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสูมาตรฐานสากล ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องชวนชม แพรวอาภาเพลส อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฝัน..สู่มาตรฐานสากล และพัฒนาผู้บริหารและครูให้ใช้กระบวนการวิจัยในการบริหาร และพัฒนาครูให้ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน มีกำหนดการประชุม 2 วัน ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 ผู้เข้าประชุม ได้แก่ โรงเรียนในฝัน 8 โรง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนละ 9 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน คณะวิทยากรให้ความรู้ ดังนี้ ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.รบ.1 เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า กับการพัฒนาโรงเรียนในฝัน” นายประดิษฐ์ ทองคำปลิว นักวิชาการอิสระ เรื่อง “โรงเรียนในฝัน กับเส้นทางการพัฒนาสู่สากล” นายเสวก วงศ์เจริญผล ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 เรื่่อง “ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม “เทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” การประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1    ทีมประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: