สพป.รบ.1เร่งแก้ไขการขาดแคลนบุคลากรครู บรรจุครูผู้ช่วย 54 อัตรา

newteacherสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการเรียกบรรจุผู้ผ่านสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ขึ้นบัญชีรอบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตอ1ที่ ประกาศ ณ วันที่  20 ตุลาคม  2558  เพื่อรับการบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 4 กลุ่มวิชาเอก คือวิชาเอกคณิตศาสตร์ 8 ราย  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 9 ราย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  18 ราย  วิชาเอกสังคมศึกษา  19 ราย รวมจำนวน 54 ราย เข้ารายงานตัวและชี้แจงโดยกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ เมื่อวันศุกร์ที่  1 ก.ค. 59 เวลา 8.45 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ถ.ไกรเพชร  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีผู้อำนวยการฯและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อเร่งแก้ไขการขลาดแคลนอัตรากำลังครูของโรงเรียนในเขตพื้นที่

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1รายงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: