ขยายผลโครงการสถานศึกษาแห่งความดี

bestsในวันเสาร์ที่ 2ก.ค.59 เวลา 9.00 น. ดร.รังสรรค์   อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการขยายผลโครงการในพระราชดำริ “สถานศึกษาแห่งความดี”ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่เข้าสู่โครงการ ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน 180 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมให้เยาวชนให้มีความเข้มแข็งในทุกด้านโดยปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  เติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดีของสังคม สร้างคนดีสู่สังคม ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีจำนวน 2 รุ่นๆละ 1 วัน และในวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค.59 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นคุณครูในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 180 คนเช่นเดียวกัน โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรจากสถาบันสังคมศึกษา จำนวน 4 คนและคุณครูในสังกัด สพป.รบ.1 อีก 9 ท่านเป็นคณะทำงาน งบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก จังหวัดราชบุรี ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: