ราชบุรี1สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด

7นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิด โครงการ”ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยการใช้กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต” วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โครงการจัดระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2559 โดยมีนายสำราญ สุขาภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากท่อ เป็นผู้อำนวยการฝึกและคณะวิทยากรจากสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด ร่วมกันต้านภัยยาเสพติด พร้อมทั้งมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวนทั้งสิ้น 333 คน จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 30 แห่ง โรงเรียนเอกชน จำนวน 7 แห่ง    งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน          ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: