ประชุมคณะกรรมการแข่งขัน”โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ”

15ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผู้เข้าประชุม จำนวน 30 คน วัตถุประสงค์เพื่อวางแผน มอบหมายความรับผิดชอบ และเตรียมพร้อม ในการดำเนินการประกวดแข่งขันของนักเรียนในระดับเขตพื้นที่ 3 รายการ คือ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)  และการแข่งขัน Multi Skills Competition ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป     งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: