โครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

24สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดำเนินโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำโดย อ.ดร. สงวนศรี โทรอค ผศ.ดร.ภักพิชา แก่นเพ็ชร์ ผศ.ดร.กิตติคม คาวีรัตน์ และ อ.ดร.เกศินี โสขุมา มาทำการนิเทศติดตามครูผู้เข้าร่วมโครงการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทั้งนี้ นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้การดูแล ต้อนรับ และประสานงานการดำเนินการครั้งนี้      (ข้อมูล/ภาพ/ข่าว/โดยสุดารัตน์)        ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: