อบรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

20เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น. นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นางภิญญาอัญญ์ สุขผล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรมดังกล่าว การอบรมมีระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2559 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัด และขยายเครือข่ายในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยมี นายวิสูตร ปิ่นกระจายและคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้และมีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีผู้อบรมเป็นครูโรงเรียนในสังกัด จำนวน 86 คน ครูโรงเรียนเอกชน จำนวน 9 คน นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 2 คน นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 คน รวมทั้งหมด 98 คน       งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: