ราชบุรี1รับการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ปี 2559

23วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และข้าราชการในสำนักงาน ให้การต้อนรับ นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , นางอรางค์ลักษ์ มณีศิริ , นางสาวอุบลพรรณ มีจิตต์ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะติดตามและประเมินผลฯ มาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการฯ ตามมาตรฐาน สพท.และกลยุทธ์ จุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในการนี้มีรองผู้อำนวยการฯ ทุกท่าน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้องการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น เข้าร่วมประชุมและรายงานข้อมูล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน      ภาพประกอบ

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: