ต้อนรับ สพป.สก.1 ศึกษาดูงานเขตสุจริต

26วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ซึ่งมี นายเรือง จันทพันธ์ , นายบุญสม ทองทา ,นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นำข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ “เขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ” และการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานก่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์นำไปพัฒนาและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในหน่วยงานต่อไป มีผู้มาศึกษาดูงาน จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี     งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน         ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: