การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1

1วันที่ 1 กันยายน 2559 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมและทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะให้การต้อนรับ จากการทดสอบการสุ่มนักเรียนให้อ่านหนังสือให้ฟัง ท่าน ดร.รังสรรค์ฯ ได้ชมนักเรียนทุกคนอ่านหนังสือได้ดีและอ่านคล่องเป็นที่น่าพอใจ และได้ร่วมต้อนรับคณะข้าราชการครูโรงเรียนธนาคารออมสิน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้มาศึกษาดูงาน”สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน     ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: